Automatska overa zdravstvenih kartica

Osiguranje

Republički fond za zdravstveno osiguranje objavio je na svom sajtu da je, nakon okončanja projekta zamene zdravstvenih knjižica zdravstvenim karticama, pristupio realizaciji projekta automatske overe zdravstvenih kartica. Automatska overe vršiće se za sada za pojedine kategorije osiguranika, nakon njihove prijave…

Minimalna cena rada za 2018. godinu

Zakoni i mišljenja

Predstavnici Socijalno-ekonomskog saveta koji čine predsednici Vlade Republike Srbije, predstavnici reprezentativnih sindikata i predstavnici Unije poslodavaca dogovorili su se da minimalna cena rada za 2018. godinu iznosi 143 dinara u neto iznosu po satu rada. Trenutna minimalna cena rada iznosi…

Objašnjenje najčešćih pitanja i nedoumica u vezi sa Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Zakoni i mišljenja

Vlada Republike Srbije objavila odgovore na najčešća pitanja u vezi Uredbe kojom je uređeno oporezivanje paušalaca Vlada Republike Srbije objavila je na svom sajtu dokument koji sadrži odgovore na najčešća pitanja u vezi sa izmenama i dopunama Uredbe kojom se…

Vlada utvrdila kriterijume za paušalno oporezivanje

Porezi i obaveze

Jedan korak napred ka rešavanju statusa paušalno oporezovanih preduzetnika učinjen je danas  usvajanjem izmene i dopune Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti na sednici Vlade Republike Srbije. U saopštenju…