Najnoviji vodiči

Bonusi kao deo zarade

Vodič 16. oktobra 2017.

Dobar način za obezbeđivanje pravične zarade predstavlja isplata različitih bonusa, na osnovu ostvarenih rezultata i precizno definisanih i unapred određenih kriterijuma. Ovim metodom se uspostavlja direktna veza između rezultata rada i sistema nagrađivanja. Pristalica sam razmišljanja po kojem bonusi treba…

Interna provera

Vodič 11. oktobra 2017.

Interna provera je zahtev standarda ISO 9001, ali je ujedno i jedan vrlo koristan alat kojim možete proveriti sistem menadžmenta kvaliteta i celokupno poslovanje vašeg preduzeća. Bez obzira da li ste se opredelili ili ne za uvođenje i sertifikaciju sistema…

Glavobolje sa inflacijom

Vodič 7. oktobra 2017.

Inflacija je termin koji ne volimo da čujemo. Izaziva nam loša sećanja i strepnju. Ipak, ne možemo da zanemarimo da postoji. Zato nije nekorisno da ponešto znamo o ovom omraženom i njemu bliskim terminima. Definicija. Inflacija predstavlja rast cena. Ako…

Godišnji odmor – kao obaveza poslodovca i realna potreba zaposlenog

Vodič 5. oktobra 2017.

Voleo bih da se pozabavimo pravom zaposlenog na godišnji odmor i obavezama poslodavca koje iz toga proziliaze. Osim toga, želeo bih da ukažem i na značaj godišnjeg odmora sa aspekta njegove svrhe, a ne samo kao zakonske obaveze. Verujem da…