Na računima javnih komunalnih preduzeća i telekomunikacionih kompanija već duže vreme možete videti napomenu “Račun je važeći bez pečata i potpisa”.

Ipak kada i sami poželite da izdate takav račun, nailazite na upozorenja da to ne činite, često uz nejasno objašnjenje zašto.

U ovom tekstu govorićemo o tome kada je račun koji ne sadrži pečat i potpis validna računovodstvena isprava na osnovu koje vaš knjigovođa može knjižiti troškove ili priznati troškove koji su u njemu iskazani za potrebe obračuna poreza na dobit ili poreza na neto prihod preduzetnika.

Donošenjem Zakona o elektronskom dokumentu i izmenama Zakona o računovodstvu, formiran je potreban pravni okvir za uvođenje elektronskog dokumenta kao validne računovodstvene isprave.

Zakonom o računovodstvu, definisano je da se knjiženje u poslovnim knjigama vrši na osnovu verodostojne računovodstvene isprave, čiju verodostojnost potvrđuje odgovorna osoba svojim potpisom.

Računovodstvena isprava predstavlja pisani dokument ili elektronski zapis o nastaloj poslovnoj promeni, koja obuhvata sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama tako da se iz računovodstvene isprave nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene.

Član 9 Zakona o računovodstvu, navodi da elektronski zapis može biti validan za knjiženje ukoliko sadrži potpis ili drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica.

Dakle, da bi određeni račun koji je kreiran kao elektronski dokument bio validan za knjiženje mora da sadrži:

  • Potpis ili
  • drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica.

Pre svega, Zakon ne navodi pečat kao neophodan element da bi se račun smatrao validnom računovodstvenom ispravom. Podsećamo da Zakonom o privrednim društvima nije propisana obaveza posedovanja pečata od strane privrednih društava i preduzetnika.

Zakon propisuje obaveznost potpisa ili druge identifikacione oznake odgovornog lica.

Odgovor na to šta se smatra drugom identifikacionom oznakom dalo je Ministarstvo finansija u Mišljenju br. 011-00-1077/2014-16 od 7.11.2014. godine. Tekst Mišljenja citiramo u nastavku.

“Saglasno članu 9. Zakona o računovodstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2013), računovodstvena isprava u elektronskom obliku mora da sadrži elektronski potpis ili identifikacionu oznaku odgovornog lica, odnosno lica ovlašćenog za izdavanje računovodstvene isprave.

Pojam “identifikaciona oznaka” predstavlja svaku oznaku koja jednoznačno određuje, odnosno upućuje na odgovorno lice, odnosno lice koje je ovlašćeno za izdavanje računovodstvene isprave. Dakle, to može biti potpis, faksimil, ime i prezime, elektronski potpis i sl. kao i kombinacija pomenutih oznaka (npr. ime i prezime + potpis).

Kada račun izdaje domaće pravno ili fizičko lice, i ako kao identifikacionu oznaku želi da koristi svoj elektronski potpis, isti mora biti formiran u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004), kao običan (nekvalifikovan) ili kvalifikovan.

Posebno ističemo da treba imati u vidu da svaka računovodstvena isprava (pa i ona koju izdaje inostrani dobavljač) koju u poslovne knjige unosi domaće pravno lice, mora da zadovolji osnovne zahteve iz Zakona o računovodstvu, tj. mora da obuhvata sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama tako da se iz računovodstvene isprave nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene.

Ovo se odnosi i na računovodstvene isprave dostavljene u obliku EDI zapisa, s obzirom da i one moraju sadržati pre svega podatke o izdavaocu računa, vremenu izdavanja, prijema, osnovu, vrsti i sadržaju poslovne promene.

Napominjemo da Zakon o računovodstvu ne propisuje obavezu elektronskog potpisivanja računovodstvenih isprava koje se dostavljaju putem EDI sistema, već obavezu posrednika da razmenu podataka omogući samo između autorizovanih pravnih lica, u cilju obezbeđenja integriteta prenetih podataka.”

Iz navedenih zakonskih odredbi i citiranog stručnog Mišljenja možemo zaključiti da privredna društva i preduzetnici mogu izdati račun koji ne sadrži pečat i potpis ali koji sadrži drugu identifikacionu oznaku koja nedvosmisleno upućuje na lice koje je odgovorno ili ovlašćeno za izdavanje računvodstvene isprave (potpis, faksimil, ime i prezime, elektronski potpis i sl. kao i kombinacija pomenutih oznaka).

Drugim rečima, možete izdati i poslati račun u elektronskoj formi ali na ovom računu moraju biti ispisani identifikacioni podaci lica koje je u vašoj organizaciji odgovorno ili ovlašćeno za izdavanje računa.

Račun koji sadrži napomenu da je važeći bez pečata i potpisa a koji ne sadrži drugu identifikacionu oznaku odgovornog ili ovlašćenog lica (na primer ime i prezime i faksimil) ne može se smatrati validnom računovodstvenom ispravom u smislu Zakona o računovodstvu.

Posledično, u slučaju poreske kontrole, obavezniku koji je knjižio račun dobavljača koji ne ispunjava sve uslove da ga smatramo validnom računovodstvenom ispravom, Poreska uprava može osporiti trošak koji je u njemu iskazan.

U praksi, verovatno je da račun javnog komunalnog preduzeća koji ne sadrži pečat, potpis niti bilo koju drugu identifikacionu oznaku odgovornog ili ovlašćenog lica neće biti osporen. Međutim, ukoliko primite račun bez identifikacionih podataka od ostalih poslovnih saradnika, preporučljivo zahtevati izdavanje ispravnog računa.

Za kraj podsećamo da pečat i potpis nisu obavezi elementi računa prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, te da njihov izostanak nije osnov za osporavanje prava na odbitak PDV iz računa, a u skladu sa članom 42 ovog Zakona.

Poslednja izmena dana 25. marta 2017. u 17:05


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »