Neki propisi koje su donele pojedine jedinice lokalne samouprave usmereni su na definisanje (ograničavanje) radnog vremena priređivača igara na sreću.

Kao što ste mogli da pročitate u nekim od prethodnih tekstova, jedinicama lokalne samouprave, kao što su gradovi i opštine, posebnim zakonima dato je ovlašćenje da uređuju radno vreme pojedinih delatnosti.

Tako uprave gradova i opština u podzakonskim aktima mogu propisati detaljnije radno vreme za:

  • trgovinu na malo i pružanje usluga fizičkim licima,
  • turizam i ugostiteljstvo.

Međutim, neke jedinice lokalne samouprave u svojim aktima uredile su radno vreme objekata u kojima se priređuju igre na sreću (kao što su kockarnice ili kladionice).

Grad Kragujevac svojevremeno je doneo Odluku kojom se uređuje radno vreme u trgovini, turizmu i ugostiteljstvu, kojom je ograničeno radno vreme objekata za igre na sreću.

Odlukom je bilo utvrđeno da objekti u kojima se obavljaju delatnosti igara na sreću, kladionica, kockarnica i sličnih delatnosti, mogu raditi svakog dana sa početkom od 11 sati, a vikendom od 09 sati, a završetak radnog vremena za navedene objekte utvrđuje se najkasnije do 23 sata.

Još jedan primer ograničavanja radnog vremena priređivača igara na sreću je opština Zaječar.

Članom 10. Odluke o rasporedu radnog vremena obavljanja trgovinske, ugostiteljske i zanatske delatnosti („Službeni list opština“, broj 5/2005), koji je donela Skupština opštine Zaječar, utvrđeno je da radno vreme u objektima za priređivanje zabavnih igara i igara na sreću bez pružanja ugostiteljskih usluga, može biti od 8,00 do 23,00 časova.

Članom 12. stav 1. Odluke utvrđene su novčane kazne u iznosu od 80.000 do 500.000 dinara za prekršaje pravnog lica utvrđene ovom odlukom, a stavom 2. ovog člana predviđeno je da će se za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniti i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara do 25.000 dinara. Članom 13. Odluke propisano je da će se za prekršaje iz člana 12. ove odluke kazniti preduzetnik, novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 250.000 dinara.

Ustavni sud Republike Srbije ocenio je da je Odluka koju je doneo Grad Kragujevac, neustavna u delu u kojem se ograničava radno vreme objekata za priređivanje igara na sreću.

Ustavni sud je ocenio da je skupština grada prekoračila svoja zakonska ovlašćenja kada je osporenom odlukom odredila početak i završetak radnog vremena ovih objekata na svojoj teritoriji. Budući da je članom 195. stav 2. Ustava utvrđeno da opšti akti jedinica lokalne samouprave moraju biti saglasni sa zakonom, to osporena Odluka u delu za koji je utvrđeno da nije u saglasnosti sa zakonom, nije saglasna ni sa Ustavom. Dakle, prema navedenoj odluci Ustavnog suda, NE POSTOJI NADLEŽNOST JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DA UREĐUJE RADNO VREME OBJEKATA U KOJIMA SE PRIREĐUJU IGRE NA SREĆU.

U Odluci Ustavnog suda Srbije, IU broj 228/2003 od 27.11.2003. godine, objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 126/2003 od 19.12.2003. godine, koja se odnosi na Odluku o rasporedu radnog vremena obavljanja trgovinske, ugostiteljske i zanatske delatnosti koju je donela skupština opštine Zaječar, između ostalog se navodi:

“Ustavni sud je utvrdio da je, polazeći od navedenih odredaba Ustava i zakona, skupština opštine ovlašćena da propisuje radno vreme objekata u oblasti ugostiteljstva, trgovine i zanatstva, ali da nije ovlašćena da propisuje radno vreme objekata registrovanih za priređivanje zabavnih igara i igara na sreću.

Stoga je Sud ocenio da je u konkretnom slučaju, Skupština opštine Zaječar prekoračila zakonom utvrđena ovlašćenja kada je osporenom odredbom člana 10. Odluke utvrdila početak i završetak radnog vremena objekata registrovanih za priređivanje zabavnih igara i igara na sreću, propisanih Zakonom o igrama na sreću.”

Prema tome, opštini, odnosno gradu zakonom nije dato ovlašćenje da svojim aktom propiše radno vreme kockarnica, kladionica i drugih objekata u kojima se priređuju igre na sreću, tj. objekata koji su registrovani za priređivanje igara na sreću.

Zakonom o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 84/2004) u članu 2 stav 1 propisano je da se pod igrama na sreću, u smislu ovog zakona, smatraju igre u kojima se učesnicima, uz neposrednu naplatu ili naplatu posrednim putem pruža mogućnost da ostvare dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, pri čemu krajnji ishod igre ne zavisi samo od znanja ili veštine učesnika u igri, nego i od slučaja ili nekog neizvesnog događaja.

Odredbom člana 3 stav 1 propisano je da se igrama na sreću u smislu ovog zakona ne smatraju zabavne igre na računarima, simulatorima, video-automatima, fliperima i drugim sličnim napravama, koje se stavljaju u pogon uz pomoć novca ili žetona, kao i pikado, bilijar i druge slične igre, u kojima se učestvuje uz naplatu, a u kojima učesnik ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, već pravo na jednu ili više besplatnih igara iste vrste.

Poslednja izmena dana 27. novembra 2017. u 01:41


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »

    Žarko Ptiček

    Žarko Ptiček je rođen u Beogradu 1977. godine. Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta Union, član je Statutarne komisije RNIDS. Od 2000. do 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio administrator studentske računarske mreže sa zadacima…… Saznaj više »