Da li osnivači privrednih društava koji nisu u radnom odnosu u svom društvu plaćaju socijalne doprinose ili ne?

Jedna od najčešćih dilema koju imaju privrednici jeste da li osnivač, koji sa svojom firmom nije zasnovao radni odnos, treba da plaća socijalne doprinose. Odgovor je: da, ukoliko obavlja rad u privrednom društvu (u radnom odnosu ili van radnog odnosa). … Nastavi sa čitanjem Da li osnivači privrednih društava koji nisu u radnom odnosu u svom društvu plaćaju socijalne doprinose ili ne?