Veliki problem sa kojim se susreću mnogi na početku funkcionisanja firmi jeste nepoznavanje osnovnih principa organizacije posla i rada. Vrlo često takvi problemi ostanu i u daljim fazama razvoja firme. Brojni su primeri i većih kompanija koje se nisu razvile organizaciono, iako su stekle značajne pozicije na tržištu.

Ono sa čime često kreće većina preduzetnika jeste ideja o proizvodu ili usluzi. Pošto su svima na početku veoma važni poslovni rezultati, praktično svi su usmereni na rezultate, i to pretežno finansijske. Kako bi se ostvarili ti željeni ili ciljani finansijski rezultati, potrebno je proizvesti odredjenje proizvode u nekoj količini ili pružiti neku uslugu.

Ipak, ono što je posebno značajno u čitavoj situaciji jeste da su ljudi ključni faktor. Upravo ljudi će obezbediti da se sve to ostvari. Ukoliko imate odredjene mašine ili uredjaje, pretpostavićete i konstatovati da će oni realizovati sve to. Ali, ne… ljudi su ti koji upravljaju svim akcijama u firmi.

Ono što ljudi definitivno žele, kako god se nekad izjašnjavali, jeste da tačno znaju svoja zaduženja, odnosno da tačno znaju šta i kako da rade, šta je čija dužnost, kada treba da se završi neki posao, šta treba da se dobije na kraju.

Vrlo često se na početku mali preduzetnici fleksibilno funkcionišu sa svojim zaposlenim, tako da se obavljanje posla predvidja po sistemu “lako ćemo”. Svima je dobro poznato da je to “lako ćemo” uvek bila i najskuplja varijanta, a da je posle toga uvek ispao neki problem zbog kojeg su svi bili krivi i niko nije bio kriv. To je čak i najmanji problem, ali je to vrlo često značilo da neki posao nije uradjen kako je trebalo, ili nije uopšte… a, kupci, klijenti, korisnici, tržište uopšte- to ne trpi.

Neodredjenost- to je ono što stvara mnogo problema. Često se čuje da neko kaže kako nešto “treba da se uradi”. Moj odgovor na to, ili komentar na takvu izjavu bio je “pa, neka se uradi”. Ne, neće se uraditi.

Neće se uraditi samo od sebe. Uradiće taj i taj, do tada i tada.

Ne treba uvek govoriti i kako, na koji način, da taj neko to uradi, ali je važno naglasiti neke ključne detalje kada nije poznato šta se radi ili kada se radi o novom ili drugačijem proizvodu ili usluzi. Treba ostaviti i malo slobode ljudima da se razvijaju i daju svoj profesionalni i kreativni doprinos.

Da bi neki posao bio završen, vrlo često nije uključena samo jedna osoba. Kada se svakoj od njih precizira šta je njen/njegov zadatak, moći će i da sagledaju svoje mesto u celini, da vide vezu sa ostalim aktivnostima koje drugi realizuju, ali i da se preispitaju i pitaju ako im nešto nije jasno.

Vrlo je važna stvar i da svaki zaposleni razume šta je dobio kao zadatak, šta zapravo treba da uradi, šta treba da bude rezultat. Nekada neko od njih neće biti slobodan da pita, pa zato ponekad njih treba pitati da li imaju nekih nejasnoća, da li im je jasno šta se očekuje i da li im je potrebna pomoć.

U najkraćem, posao ne može biti prepušten samom sebi, jer se ništa neće samo uraditi. Uradiće ga neki ljudi, možda neki tim. Ali, taj čovek mora znati da je zadužen za to, ili vodja tima da je njegov tim zadužen za to. Isto tako, moraju znati i rok do kojeg treba nešto uraditi. Ukoliko im je saopšteno i jasno šta treba da se dobije na kraju, već imaju i široku sliku u glavi, pa će posao lakše, preciznije, savesnije i odgovornije da urade.

Već na početku funkcionisanja firme ljudi će biti zadovoljni takvim pristupom. Imaće osećaj da rade u uredjenom sistemu. Sa druge strane, smanjuje se mogućnost grešaka. Više neće svi biti odgovorni ili krivi. Tačno znamo ko je za šta (bio) zadužen. Svako će biti više posvećen, jer drži do svog profesionalnog integriteta i želi da se ostvari.

Osnovno delegiranje u timu nije ništa više od toga. Šta, ko, do kada, čime, šta treba ostvariti…

Delegirajte, ne prepuštajte slučaju.

Foto: JD Hancock

Poslednja izmena dana 26. septembra 2015. u 16:40


    Aleksandar Drenovac

    Aleksandar je vodeći konsultant i trener u E2 Element konsultantskoj kompaniji. Kompanijama koje stvarno žele napredak pomaže da uspostave i unaprede organizaciju, razviju i unaprede sisteme upravljanja (procesima, projektima, kvalitetom, rizicima, promenama, performansama, obukom i razvojem), optimizuju poslovanje, unaprede timove…… Saznaj više »