U jednom od prethodnih tekstova govorili smo o postupku obračuna visine poreza i doprinosa koje Rešenjem određuje Poreska uprava preduzetnicima kojima je odobreno paušalno oporezivanje.

Videli smo da se postupak oslanja na jednu polaznu osnovicu, koja se zatim koriguje u zavisnosti od niza faktora koji opisuju uslove poslovanja konkretnog preduzetnika.

U ovom tekstu dajemo spisak ovih faktora – elemenata – i način na koji oni utiču na visinu polazne osnovice, navodeći član 6 Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013 i 135/2014).

1) Mesto na kome se radnja nalazi – od minus 20% do plus 50%, i to:

(1) gradsko, odnosno opštinsko područje:

 • ekstra i prva zona – plus 50%
 • bez obzira na zone (povoljna lokacija, tržni centar, blizina javnih ustanova – bolnica, škola, pijaca i sl.) – do plus 50%
 • druga zona – do plus 30%
 • treća zona – do plus 10%

(2) seosko područje:

 • centar sela (blizina crkve, škole, mesne zajednice) – bez umanjenja i uvećanja,
 • uža zona – do minus 10%
 • šira zona – do minus 20%

Razvrstavanje u zone se vrši u skladu sa odlukom lokalne samouprave o utvrđivanju zona za plaćanje poreza na imovinu. U slučaju kada odlukom lokalne samouprave nisu određene zone, kao i za seosko područje, razvrstavanje vrši nadležni poreski organ;

(3) trgovinska delatnost izvan poslovnih prostorija (na tezgama i sličnim objektima koji se koriste na pijacama, ulicama, trgovima i drugim javnim površinama) – do minus 40%

2) Broj zaposlenih radnika – plus 10% po jednom zaposlenom radniku

3) Tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja – od minus 50% do plus 100%, i to:

 • odsustvo konkurencije, lokalne prilike, stanje tržišta (potražnja) i dr. – do plus 100%
 • nedovoljna potražnja i visoke cene imputa (repromaterijal i dr.) – do minus 50%;

4) Površina lokala, za pojedine vrste delatnosti gde je površina bitna za njeno obavljanje uz sagledavanje mesnih prilika – od minus 10% do plus 50%;

5) Starost preduzetnika i njegova radna sposobnost – do minus 20%, i to:

 • stariji od 50 godina (žene), odnosno od 55 godina (muškarci) – minus 5%
 • stariji od 60 godina (žene), odnosno od 65 godina (muškarci) – minus 10%
 • invalidi treće kategorije – minus 15%
 • invalidi druge kategorije – minus 20%

Invalidnost se dokazuje rešenjem Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

7) Ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti – od minus 50% do plus 300%, i to:

 • poslovna reputacija preduzetnika – do plus 300%
 • vremenski period obavljanja delatnosti – od minus 50% do plus 100%
 • vanredne okolnosti koje su od negativnog uticaja na promet (velike elementarne nepogode i sl.) – do minus 50%
 • duža bolest preduzetnika koja utiče na efekte poslovanja – do minus 10%
 • duže odsustvo preduzetnika zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, koje utiče na efekte poslovanja – do minus 15%;

8) Visina prihoda obveznika koji pod istim ili sličnim uslovima obavljaju istu ili sličnu delatnost.

Nadležni poreski organ treba da vodi računa da utvrđena visina paušalnog prihoda odgovara visini prihoda obveznika koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost.

Nadležni poreski organ, kod utvrđivanja paušalnog prihoda uzima u obzir i sve dokaze, činjenice i podatke do kojih je došao putem kontrole i na drugi način.

Foto: Alan Cleaver

Poslednja izmena dana 5. oktobra 2015. u 21:45


  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »