Kao što je Republički fond zdravstvenog osiguranja najavio u obaveštenju na njihovoj internet stranici, započela je automatska overa zdravstvenih kartica.

Poslodavci više neće morati da odlaze na šalter filijale ili ispostave RFZO kako bi overili zdravstvene kartice za svoje zaposlene i članove njihovih porodica.

U istom obaveštenju, Fond je naveo da je dan nakon prijave zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje preko portala croso.gov.rs vidljiva automatska overa zdravstvene knjižice za zaposlenog i članove njegove porodice.

Od 28.02.2018.godine omogućena je automatska overa zdravstvenih kartica i za ostale kategorije osiguranika – pre svega, preduzetnike i poljoprivrednike, zatim sveštenike, samostalne umetnike, lica zaposlena kod fizičkih lica i inostrane penzionere.

Da bi Fond automatski overio kartice, potrebno je da je poslodavac uredno izmiruje dospele doprinose za zdravstveno osiguranje.

Dakle, nakon prijave zaposlenih, a uz redovno plaćanje doprinosa na zarade, poslodavac ne treba da preduzima ni jedan dodatni korak zarad overe zdravstvenih knjižica.

U svakom momentu, na portalu croso.gov.rs, u sekciji ePrijava, ovlašćena lica poslodavca mogu proveriti za koje zaposlene je izvršena overa zdravstvenih kartica kao i datum do kojeg su kartice overene.

Korisničkom delu portala mogu pristupiti:

  • zakonski zastupnik (direktor) poslodavca upisan u registar Agencije za privredne registre i
  • ovlašćena lica (na primer knjigovođa ili zaposleni u kadrovskoj službi) za koja je zakonski zastupnik poslodavca dostavio ovlašćenje Centralnom registru (CROSO)

Obema kategorijama lica neophodan je kvalifikovani elektronski sertifikat kako bi se prijavili za rad na portalu.

Portal je dostupan na adresi www.croso.gov.rs

Nakon otvaranja naslovne stranice, potrebno je odabrati sekciju ePrijava iz menija sa leve strane.

Portal automatski pokreće autentifikaciju elektronskog sertifikata, te je potrebno da je sertifikat ubačen (u čitač, USB port, CD rom, u zavisnosti od nosača sertifikata). U narednom koraku, korisnik unosi PIN kod i vrši prijavu za rad.

Nakon toga, obveznici koji prvi put pristupaju portalu treba da se registruju, izborom stavke Registracija obveznika iz menija levo, a nakon okončanja registracije, dugme Obveznik sa desne strane.

Nakon prijave, korisniku će biti dostupni podaci firme – informacije o zaposlenim radnicima, mogućnost prijave, promene i odjave radnika, a pri dnu menija sa leve strane i stavka RFZO.

Izborom stavke RFZO, korisnik dobija spisak filijala i ispostava RFZO koje su izvršile automatsku overu zdravstvenih kartica.

Izborom nekih ili svih filijala/ispostava i klikom na dugme Vrati overene na ekranu se prikazuje pregled lica čije su zdravstvene kartice automatski overene, sa podacima o LBO, JMBG, datumu prve prijave i datumu do kojeg je zdravstvena knjižica overena.

Svi obveznici koji iz nekog razloga nisu u mogućnosti da provere datum overe putem portala croso.gov.rs (na primer ne poseduju elektronski sertifikat ili imaju poteškoća u registraciji na portal) mogu koristiti servis za proveru overe knjižica na sajtu RFZO.

Servis je dostupan na ovom linku.

Nakon unosa LBO broja i broja zdravstvene isprave (koji je ispisan na poleđini zdravstvene kartice) zaposlenog ili člana njegove porodice i klikom na dugme Pokreni pretragu, servis ispisuje datum do kojeg je zdravstvena isprava overena.

Poslednja izmena dana 1. marta 2018. u 19:56


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »