Primenjena Incoterms klauzula opredeljuje koji troškovi će se pojaviti kao zavisni troškovi prilikom nabavke, i da li će ih uopšte biti.

Koja je klauzula ugovorena za konkretnu isporuku možete pročitati na računu ino-dobavljača ili u ugovoru o kupoprodaji.

Ukoliko ne raspolažete ugovorom, a dobavljač je propustio da naznači paritet isporuke u računu, informaciju ćete pronaći u Jedinstvenoj carinskoj ispravi (JCI). Njom raspolažete tek nakon obavljanog carinjenja.

List za uvoznika označen je brojem 8, a paritet isporuke možete pronaći u Rubrici 20 Uslovi isporuke, pod nekom od sledećih oznaka

Paritet Šifra
Franko fabrika (naziv mesta) EXW
Franko prevoznik (naziv mesta) FCA
Franko uz bok broda (naziv luke otpreme) FAS
Franko na palubi broda (naziv luke otpreme) FOB
Troškovi i vozarina (naziv luke odredišta) CFR
Troškovi, osiguranje i vozarina (naziv luke odredišta) CIF
Vozarina plaćena do (naziv mesta odredišta) CPT
Vozarina i osiguranje plaćeno do (naziv mesta odredišta) CIP
Dostavljeno na granici (naziv mesta) DAF
Dostavljeno na brodu (naziv luke odredišta) DES
Dostavljeno na obali (naziv luke odredišta) DEQ
Dostavljeno – carina nije plaćena (naziv mesta odredišta) DDU
Dostavljeno – carina plaćena (naziv mesta odredišta) DDP
Dostavljeno na terminalu (naziv terminala u luci ili mestu odredišta) DAT
Dostavljeno u mestu (naziv mesta odredišta) DAP
Ostali nenavedeni pariteti XXX

 

Paritet nam govori koje troškove snosi dobavljač, odnosno koji izdaci su uključeni u cenu dobavljača, te ne očekujemo da se pojave na računima koji će nam ispostaviti naši partneri u realizaciji uvoza (prevoznik, špediter, osiguravajuća kuća).

Ukoliko je dobavljač naznačio da se roba prodaje po paritetu EXW, za izradu kalkulacije potreban vam je račun za prevoz robe od prevoznika ili špeditera koje ste unajmili za isporuku – paritet vam sugeriše koje isprave treba da prikupite da biste kompletirali dokumentaciju pre izrade kalkulacije.

Ukoliko kalkulaciju radite “unapred” radi planiranja troškova nabavke, te ne posedujete JCI, informaciju o paritetu morate nabaviti od samog dobavljača.

Imajte na umu da ugovaranje cene samo kao novčanog iznosa bez definisanja pariteta isporuke (Incoterms klauzule) u međunarodnoj razmeni znači da praktično ništa niste ni ugovorili. Ili – da ne znate šta ste ugovorili.

Incoterms klauzule “govore nam” koje zavisne troškove nabavke možemo da očekujemo tokom isporuke, a kako da ih uključite u kalkulaciju pokazaćemo u sledećoj objavi.

Poslednja izmena dana 7. avgusta 2016. u 02:59


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »