Ako ne znate koliko Vas nešto košta, kako ćete znati koliko da naplatite? Ako nemate plan Vaših troškova, kako ćete znati koliko će Vam se isplatiti neka aktivnost?

Da biste znali koliko Vas košta neki proizvod ili usluga, najpre krenite od toga da se neće stvoriti ili realizovati sam od sebe, niti u jednom koraku, već kroz neki proces. Kako je to proces, sigurno ima više aktivnosti, a praktično uvek učestvuje više zaposlenih. Naravno, ne samo da učestvuju zaposleni, već koriste i neka sredstva, alate, resurse bilo kojeg tipa.

Ako želite da napravite održivo poslovanje, uvek treba da računate na ono što ulažete, odnosno na marginu koju treba da ostvarite u prodaji. Prosto, bilo bi nerealno da ostvarite održivo poslovanje na duži period, a da Vam prihodi nisu veći od rashoda. Naravno, u nekim periodima će možda biti i toga, ali je u dužem periodu to neodrživo. Možda će postojati situacije ili periodi u kojima ćete svesno poslovati sa gubitkom, ali je sve to ograničenog trajanja. Zamislite samo jednu IT firmu- možda će na početku raditi i sa očekivanim minusom, ali već brzo nakog toga će morati da uđe u pozitivno poslovanje. Isti slučaj bi mogao biti i sa firmom koja se bavi proizvodnjom držalica za alatke.

Cilj poslovanja Vam je svakako ostvarivanje profita. Kolikog? Najvećeg mogućeg. Već poznato, taj profit je razlika između prihoda i troškova. Kako biste znali realnu cenu Vašeg poslovanja, treba da znate troškove, koliko Vas košta sve što radite, svaka aktivnost vezana za poslovanje. Nakon toga ćete već lakše odrediti cenu svakog proizvoda ili usluge.

Na početku, definišite i zapišite sve što pružate, sve proizvode ili usluge. Pomenuta IT firma će, uglavnom, za tržište raditi projekte prema zahtevima klijenata. Fabrika držalica će nekada proizvoditi i bez direktne porudžbine, pa onda tražiti kupce i plasirati robu na tržište. Svakako ćete napraviti listu proizvoda, usluga ili rešenja koja pružate, kako biste se Vi odredili, ali i da bi potencijalni klijenti znali za šta mogu da Vas angažuju.

Ukoliko to već ranije niste uradili, definišite i nacrtajte procese koji treba da se realizuju da bi se proizvod ili usluga isporučili kupcu. Praktično svaka od njih je rezultat nekog procesa. Za svaki projekat u IT firmi treba okupiti tim koji će biti angažovan na realizaciji, definisati šta su zahtevi klijenta, pa na osnovu njih definisati procese kojima će se ispuniti svi zahtevi. U proizvodnji držalica će već svi procesi biti poznati, jer se proizvodnja vrši na već određen i ustaljen način.

Za svaku aktivnost u procesu možete definisati „šta Vas košta“, odnosno šta Vam sve tu stvara trošak koji plaćate. Kada je u pitanju projekat IT firme, troškove će generisati svi zaposleni angažovani na projektu, u bilo kojoj aktivnosti, ali i resursi koje oni koriste. Kod proizvodnje držalica, troškove će dodatno generisati nabavka repromaterijala. Sada svakoj aktivnosti možete pridružiti odgovarajuće troškove.

Ako je u pitanju projekat IT firme, troškove će Vam stvarati svaki sastanak koji imate sa klijentom ili sa timom, radi definisanja zahteva, izrade specifikacije i plana za relizaciju. Bruto platu svakog učesnika možete izračunati po satu, pa izračunati koliko Vas košta svaki sastanak. Takođe, za svaku aktivnost u realizaciji projekta ćete iznormirati koliko će vremena trebati, pa za taj broj sati odrediti trošak plata programera- ako je mesečna bruto plata programera 1760€, za prosečno 22 dana po 8 sati (176 sati mesečno), onda će Vas on koštati 10€ po satu. Dodatno, svi resursi imaju amortizaciju (npr. serveri, mrežna oprema, računari, licence), pa možete uračunati i njihovo učešće- ukoliko sve to zanavljate na 5 godina, a zbirna cena je 35000€, lako možete godišnje pripadanje od 7000€ svesti na nivo dana, odnosno sata. Ako tome dodate i druge fiksne i varijabilne troškove firme (struja, voda, grejanje, komunalije, održavanje) koje ćete raspodeliti po zaposlenom, lako ćete doći do sume za svaku aktivnost na projektu, pa i za projekat u celini. Tome uvek treba dodati i 10-15% za neplanirane i neočekivane troškove, zbog dodatnog usaglašavanja sa klijentom i traženja načina za realizaciju nekih aktivnosti.

Kada je u pitanju linijska proizvodnja, kao kod proizvodnje držalica, možete izbrojati koliko je u jednoj smeni proizvodeno držalica (prema normi i specifikaciji), kao i koliko je „kubika“ građe utrošeno za to. Ako ste proizveli 1700 držalica i za to utrošili 17 „kubika“ građe, već imate trošak od 35€ po „kubiku“, odnosno 595€. Tome treba dodati i bruto plate trojice radnika (na primer ukupno 9.000 dinara), troškove struje za proizvodnju, obradu i sušenje držalica, kao i troškove amortizacije mašina i sušare. Uz sve to, možda ćete imati i troškove skladištenja. Sada jednostavno saberite sve te troškove u smeni, pa ih podelite sa brojem držalica, i dobićete Vašu izlaznu cenu po držalici, dobićete koliko Vas košta jedna.

Bilo da je u pitanju projekat ili operacija, kada znate cenu „sirovu“ cenu, odnosno trošak Vaših usluga ili proizvoda, možete lako ili lakše određivati šta i da li Vam je isplativo, odnosno koliku maržu da stavite na osnovnu cenu. Tu ćete već ukalkulisati svoje apetite, mogućnosti tržišta, konkurenciju, itd.

Što bolje i detaljnije izračunate svaki trošak i pridružite ga aktivnostima koje imate u svim procesima, preciznije ćete odrediti realne troškove, odnosno realnu cenu aktivnosti, koja će Vam dati i okvir za održivo poslovanje.

Kao i u fudbalu, bitno je da ne primite gol, a dobro je da date što više. Bitno je da znate koliko Vas košta to što radite- toliko treba da prihodujete da biste bili na nuli, sve preko toga je profit- što veći, to bolje.

Sabirajte, oduzimajte, delite, množite. Jednostavna matematika Vam može mnogo pomoći.

Poslednja izmena dana 21. avgusta 2016. u 04:29


Aleksandar Drenovac

Aleksandar je vodeći konsultant i trener u E2 Element konsultantskoj kompaniji. Kompanijama koje stvarno žele napredak pomaže da uspostave i unaprede organizaciju, razviju i unaprede sisteme upravljanja (procesima, projektima, kvalitetom, rizicima, promenama, performansama, obukom i razvojem), optimizuju poslovanje, unaprede timove…… Saznaj više »