U Vašem poslovanju je važno da imate tačne informacije. Autor ovog teksta bi dodao da je potrebno da imate sveobuhvatne informacije, koje na celovit način obrađuju neko pitanje od Vašeg poslovnog interesa. Cilj ovog teksta je da Vam približi jedan od načina na koji možete doći do takvih informacija: postavljanjem pravih pitanja.

Ukoliko Vam je potreban odgovor na neku računovodstvenu ili pravnu situaciju koju želite da razjasnite, potrebno je da postavite odgovarajuće pitanje, ili niz pitanja koji mogu rezultovati takvim odgovorom. Za početak potrebno je da razumete se oni koji odgovaraju na Vaša pitanja, bilo da su to državni organi koji daju autentična tumačenja ili mišljenja, bilo da su profesionalne računovođe ili advokati u pitanju, u svojim odgovorima baziraju na postojećim važećim propisima. Druga stvar koju je potrebno da razumete je to da su propisi, a naročito zakoni, pisani tako da odgovaraju na najveći broj slučajeva, tako da na najgeneralniji način regulišu neku oblast, a da se Vaše pitanje može odnositi na neku specifičnost.

Takođe, mora se uzeti u obzir da je sama praksa, odnosno postupanje države često različita čak i u pravno i činjenično istim pitanjima, može dati različite odgovore. Kada se sve navedeno uzme u obzir, može se desiti da kvalitet odgovora koji dobijete upravo zaviti od kvaliteta pitanja koje ste postavili. U nastavku teksta ćemo Vam opisati četiri pravila za postavljanje pravih pitanja, čijom primenom ćete olakšati sebi dolaženje do odgovora.

Prvo pravilo: konkretizujte.

Dozvolite da ovo ilustrujemo jednostavnim primerom:

 • Preduzetnik: “Da li treba da platim porez?“
 • Računovođa: “Plaćanje poreza je obavezno u skladu sa zakonom.“
 • Preduzetnik: “Ali meni su rekli da se na izvoz ne plaća porez?”
 • Računovođa: ”Zakon propisuje uslove pod kojim se vrši oslobođenje od plaćanja poreza.“
 • Preduzetnik: “Dobro, šta sad to znači, da treba ili da ne treba da platim porez? Zašto ne možete jednostavno da mi odgovorite?“

Iz navedenog primera je evidentno da se na uopšteno pitanje može dobiti samo uopšteni odgovor, i ukoliko ne pitate konkretno šta Vas zanima, time sebe lišavate mogućnosti da dobijete konkretan odgovor. Iz ovog primera je jasno da je potrebno prezentovati sve okolnosti konkretnog slučaja kako bi se dobio konkretan odgovor na pitanje.

U Vašem pitanju konkretizujte za koju pravnu formu pitate (npr. preduzetnik ili komanditno društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću), o kom pravnom osnovu se radi (npr. da li imate zaključen ugovor i koji je to ugovor), jer odgovori mogu da se razlikuju od ovih konkretnih okolnosti.

Ukoliko se vaše pitanje odnosi na poreski tretman neke transakcije, navedite relevantne podatke (da li ste vi ili vaš partner u sistemu PDV-a, da li ste paušalno oporezovani preduzetnik ili vodite poslovne knjige i slično).

Drugo pravilo: odgovor je možda već dat.

Pokušajte da pretražite odgovore na Vaše konkretno pitanje. Postoji verovatnoća da je neko već pitao baš to što Vas konkretno zanima, i da je dobio odgovor. Jednostavnom pretragom interneta možete naći na relevantne izvore informacija koje mogu da Vam pomognu, ako ništa drugo, ono barem da uobličite pitanje.

Treće pravilo: ako ne piše u propisima, onda nije regulisano.

Postoji opšte pravilo za koje smo sigurni da ste bar nekad čuli – dozvoljeno je sve što nije zabranjeno. Kao što smo već rekli, zakonima se pitanja regulišu na uopšten način, dok se podzakonskim aktima ta pitanja razrađuju i mogu detaljnije obrađivati neku oblast. Ipak, ne treba očekivati da će svaki pojedinačni aspekt Vašeg poslovanja biti detaljno regulisan, odnosno da ćete moći da nađete precizan odgovor na Vaše pitanje u članu nekog propisa. Ukoliko se odgovor na Vaše pitanje ne može uopšte pronaći u tekstovima propisa, i ukoliko se do odgovora ne može doći ni primenom različitih načina tumačenja propisa, niti postoji odgovarajuća praksa, onda to pitanje nije ni regulisano. To znači da Vi samostalno možete dati odgovor na njega. Dakle, ukoliko je ovo slučaj, slobodni ste da postupate onako kako Vi smatrate da treba.

Četvrto pravilo: angažujte stručnjaka.

Advokati i profesionalne računovođe su prava adresa za postavljanje pitanja na koje niste uspeli da nađete odgovor, pogotovo ako se radi o složenijim situacijama. Moguće je da su i sami propisi u međusobnoj koliziji, ili da se primenom različitih tumačenja može doći do različitih odgovora. U tom slučaju naš savet je da angažujete stručnjaka koje će posvetiti svoje vreme i znanje davanju odgovora na Vaše pitanje. Uz odgovor ćete dobiti i pravni osnov na kome se odgovor bazira, kao i opis situacija koje možda mogu predstavljati rizik po Vaše poslovanje. Tako ćete imati priliku da korišćenjem potpunih informacija sami donesete poslovnu odluku. Angažovanje stručnjaka košta, upravo iz razloga što je to njihova profesionalna delatnost, ali zato možete da se pouzdate u utemeljenost odgovora koji dobijete.

Nadamo se da će Vam ova četiri jednostavna pravila pomoći da brzo dođete do kvalitetnih odgovora, bez obzira na to koji aspekt Vašeg poslovanja je u pitanju.

Poslednja izmena dana 12. januara 2017. u 00:39


  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »

  Žarko Ptiček

  Žarko Ptiček je rođen u Beogradu 1977. godine. Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta Union, član je Statutarne komisije RNIDS. Od 2000. do 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio administrator studentske računarske mreže sa zadacima…… Saznaj više »