Od uvođenja elektronskog portala Poreske uprave provera stanja na poreskim karticama poreza koje naplaćuje Poreska uprava znatno je olakšana.

Sedeći za računarom, uz internet konekciju i elektronski potpis direktora ili ovlašćenog lica, sa nekoliko klikova možete dobiti uvid u stanje vaših poreskih obaveza na jučerašnji dan.

Međutim, preko upita stanja na portalu ePorezi ne možete proveriti svoje zaduženje po osnovu takozvanih lokalnih javnih prihoda – poreza i raznih taksi koje naplaćuje lokalna uprava prihoda. To su, pre svega:

  1. porez na imovinu, osim poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na nasleđe i poklon;
  2. lokalne administrativne takse;
  3. lokalne komunalne takse;
  4. boravišna taksa

i mnogi drugi fiskalni oblici definisani Zakonom o finansiranju lokalne samouprave (Sl. glasnik RS“, br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – usklađeni din. izn., 125/2014 – usklađeni din. izn. i 95/2015 – usklađeni din. izn.).

Iako su različite takse ukinute pre nekoliko godine, a one koje su preostale uglavnom nisu visoke, porez na imovinu za mnoge firme i pojedince predstavlja važan izdatak pa je ispunjenje obaveze po ovom porezu važno pratiti.

Određeni nivo nesigurnosti uneo je i sistem samooporezivanja koji podrazumeva da pravna lica sama obračunavaju i podnose poresku prijavu poreza na imovinu, a obavezu plaćaju u skladu sa obračunom koji su (sami) napravili.

Kada se tokom godine desi da stigne opomena za neplaćenu ratu sa obračunom kamate, postavlja se pitanje zašto nismo proverili stanje kod nadležnih i kako biti u toku sa sopstvenim zaduženjem po osnovu ovog poreza i drugih prihoda lokalne samouprave.

Ista potreba javlja se i na kraju godine kada treba proveriti da li se stanje u knjigama obveznika slaže sa stanjem iskazanim na poreskim karticama koje vode lokalne uprave prihoda.

Uprava prihoda Grada Beograda omogućava svim obveznicima da proveru zaduženja izvrše elektronski, putem korisničkog servisa na njihovom web sajtu. Za ostale gradove, potražite linkove niže u tekstu.

Za pristup korisničkom servisu potreban je korisnički nalog, odnosno korisničko ime i šifra koja se dobija lično u upravi prihoda, nakon što popunite zahtev za kreiranje naloga.

Neophodno je da zahtev za kreiranje naloga predate putem interneta ili u bilo kojoj opštinskoj ispostavi Uprave javnih prihoda Grada Beograda. Online, zahtevu možete pristupiti ovde.

Moguće je podneti zahtev kao fizičko i kao pravno lice.

Nakon predaje zahteva, dobićete broj zahteva, koji će vam koristiti ukoliko želite da pratite status vašeg zahteva.

Korisničko ime i lozinku možete preuzeti isključivo neposredno u bilo kom opštinskom odeljenju. Dakle, potrebno je da odete u Opštinu radi prezimanja. Ukoliko želite da neko za vas preuzme ove podatke, potrebno je da ga ovlastite.

Ovlašćenje za fizičko lice mora biti overeno u sudu ili opštini, a ovlašćenje za pravno lice mora biti pečatirano i potpisano od strane ovlašćenog lica firme (direktora).

Za razliku od Grada Beograda, mnoge druge lokalne samouprave nisu predvidele elektronski upit stanja, međutim, to ne znači da se upit ne može i ne treba vršiti. Evo linkova za neke od ostalih gradova: Novi Sad, Niš, Kragujevac, Pančevo, Subotica, Sombor.

Posetom lokalnoj samoupravi možete se raspitati na koji način se može podneti zahtev za uvid u stanje zaduženja na poreskim karticama koje se u lokalnoj upravi prihoda vode za vašu firmu.

Privrednici koji učestvuju na tenderima uglavnom su upoznati sa ovom procedurom, s obzirom da je redovno servisiranje obaveza po osnovu javnih prihoda uslov za učešće na javnim nabavkama.

I svi ostali, trebali bi da provere svoja zaduženja barem jedanput godišnje, pred izradu završnog računa, jer kontrolom svojih obaveza sprečavate zaračunavanje kamate i plaćanje kazni zbog poreskog duga.

Poslednja izmena dana 6. juna 2016. u 22:36


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »