U velikim kompanijama profesionalnu selekciju sprovode odeljenja koja se bave ljudskim resursima. Međutim, srednje i male kompanije nemaju takva odeljenja. Ko se onda u ovim firmama bavi profesionalnom selekcijom? Odgovori su: neko unutar kompanije (najčešće vlasnik i/ili direktor) ili se u te svrhe angažuje eksterna, konsultantska agencija. No, kako da znate da li možete samostalno da provedete profesionalnu selekciju?

Neke delove profesionalne selekcije potrebno je da sprovode za to specijalno obučeni ljudi. To se prevashodno odnosi na psihološka testiranja, za koja ovlašćenja za upotrebu, ali i znanja neophodna za zadavanje i interpretaciju imaju isključivo psiholozi.

Zato je preporučljivo da, ako ste u potrazi za visokopozicioniranim radnim mestom, ipak konsultujete neku agenciju ili psihologa koji ima znanja i veštine u zadavanju i interpretaciji testova za potrebe profesionalne selekcije, koji vam svoje usluge može ponuditi honorarno.

Ukoliko je radno mesto takvo da vam nije neophodna psihološka evaluacija kandidata, odnosno ako smatrate da su vam informacije koje dobijete na osnovu biografije, intervjua i ostalih raspoloživih podataka dovoljni, onda i po ovom pitanju možete biti sam svoj majstor.

Upoznajmo se sa koracima profesionalne selekcije, kako biste mogli dobro da se pripremite za njeno sprovođenje. Nekim od ovih koraka bavićemo se detaljnije u zasebnim tekstovima, pa ćemo ih ovde opisati taman toliko da imate jasnu sliku o tome šta se pod kojim korakom podrazumeva.

Korak 1: Analiza radnog mesta

Analiza posla podrazumeva jasan opis onoga što zaposleni treba da radi na svom radnom mestu, a takvi podaci daće vam i smernice ka tome kakvog radnika tražite. Neka od pitanja u te svrhe mogu biti: Da li je radno mesto fizički naporno? Da li je neophodno posedovanje jasno određenih, spefičnih veština?Da li je neophodno radno iskustvo? Da li tražite timskog igrača ili nekoga ko bi trebalo da funkcioniše samostalno? Odgovori na ova, ali i druga pitanja vezana za konkretne zaheve radnog mesta omogućiće vam da isprofilišete svog idealnog kandidata. Međutim, u praksi ćete jako retko sresti baš takvog kakvog ste zamislili. Praksa, stoga, najčešće zahteva kompromis između onoga što ste zamislili kao ideal i onoga što imate na raspolaganju.

Korak 2: Pisanje oglasa za posao

Pisanje jasnog, konciznog, sadržajnog oglasa za posla je, takoreći (i ne sasvim bukvalno), pola obavljenog posla. Od oglasa će zavisiti kvantitet i kvalitet kandidata koji se prijave na vaš oglas. U svakom slučaju možete računati na one koji će se prijaviti nasumično, bez detaljnog čitanja šta nudite i šta tražite od svojih zaposlenih, ali će traljavo napisan, nejasan oglas sasvim sigurno odbiti nekolicinu dobrih kandidata, što ne želite da se desi. O ovom koraku pisaćemo zasebno, s obzirom na to da je izuzetno važan i da od njega može zavisiti ishod
vaše selekcije.

Korak 3: Plasiranje oglasa za posao

Najčešća praksa za plasiranje oglasa za posao je objavljivanje istog na nekom od sajtova koji
se bave zapošljavanjem. Postoje i alternativne metode, o kojima smo pisali u tekstu Kako i gde pronaći kandidate za otvoreno radno mesto.

Korak 4: Selekcija prispelih biografija

Nakon što se vaš konkurs zatvori, odnosno nakon što do vas dođu sve biografije uz propratna pisma kandidata, potrebno je proći kroz sav materijal i napraviti prvi krug selekcije. Ovo ponekad može da bude istinski dug i zamoran posao, posebno ukoliko se veliki broj kandidata javi na vaš oglas. Prijave možete svrstavati u tri kategorije: one koji zadovoljavaju vaše kriterijume, one koji ih ne zadovoljavaju i one u „možda“ kategoriji, gde spadaju svi oni za koje niste mogli da odlučite gde da ih svrstate. Možete razmisliti o tome da još nekoga uključite u proces selekcije prispelih biografija, a onda zajedno sa tom osobom proverite kako ih je ona razvrstala, ujedno i diskutujući sve one iz „možda“ kategorije. Obratite pažnju da sa ovom osobom nećete podeliti posao na pola, već će svako prelaziti kroz sve biografije, a zatim ćete upoređivati vaše utiske. Naravno, možete se opredeliti i za podelu posla, ali imajte na umu da onda rizikujete da imate dva para očiju, ali koji gledaju na različite strane.

Kada je reč o odabiru osobe koja će vam pomagati, neka to bude neko ko se dobro razume u vaše poslovanje i u zahteve raspisanog otvorenog radnog mesta ili ga/je makar dobro upoznajte sa onime na šta treba da obraća pažnju ukoliko to nije osoba iz vašeg neposrednog poslovnog okruženja.

Sledeći koraci podrazumevaju direktan kontakt vas (ili nekoga iz vaše firme) sa kandidatom, pa ćemo se tim koracima baviti u nastavku pitanja kako samostalno sprovesti profesionalnu selekciju.

Poslednja izmena dana 1. novembra 2015. u 16:04


    Ina Borenović

    Ina je master psihologije, sa raznolikim iskustvom: od regrutacije i selekcije vojnog kadra, konsaltinga iz oblasti ljudskih resursa, pa sve do pisanja, predavanja, bavljenja psihologijom marketinga i preduzetništva. Sertifikovani je trener asertivnosti, sa završenim edukacijama iz grupne analize (osnovni nivo)…… Saznaj više »