U tekstu Kako da znam koliko ću poreza i doprinosa plaćati državi kao preduzetnik paušalac – kriterijumi i elementi za obračun poreske obaveze bavili smo se postupkom obračuna poreza i doprinosa koji sprovodi Poreska uprava prilikom izračunavanja zaduženja za paušalno oporezovane peduzetnike.

Nedavne izmene Uredbe analizirali smo ovde, a odgovore Vlade Republike Srbije na najčešća pitanja o paušalnom oporezivanju objavili smo ovde.

Ovog puta pokazaćemo kroz primer paušalca koji je registrovao delatnost na jednoj od centralnih beogradski opština kako možete proceniti buduće zaduženje, ukoliko tek planirate da pokrenete sopstveni posao, ili ako ste se već registrovali, ali još niste dobili rešenje.

Polazne pretpostavke:

 • Preduzetnik se bavi delatnošću iz V grupe (programer, lekar, inženjer, tumač, prevodilac, i slične profesionalne delatnosti).
 • Registrovao je delatnost na teritoriji jedne centralne gradske opštine.
 • Nema zaposlenih radnika.

Postupak izračunavanja:

Kao što smo objasnili u tekstu koji se bavi postupkom obračuna visine dažbina za paušalce, polazna osnovica u ovom postupku je srednja vrednost prosečnih mesečnih bruto zarada po zaposlenom tokom prethodne godine u centralnim gradskim opštinama.

Podatak o polaznoj osnovici pronalazimo na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, tako što iz baze podataka na sajtu povlačimo podatke o prosečnoj bruto zaradi po teritorijalnim jedinicama u 2016. godini, birajući sa spiska teritorijalnih jedinica centralne gradske opštine.

Na sajtu RZS generiše se sledeći izveštaj:

 
Iz dobijenog pregleda, sabiramo prosečne bruto zarade i delimo sa 11, koliko ukupno ima opština na spisku. Dobijamo da je srednja vrednost i startna tačka našeg obračuna 77.231,00 dinara.

Od ove srednje vrednosti polaze svi paušalno oporezovani preduzetnici (bez obzira na grupu delatnosti kojoj pripadaju) koji su registrovani na sledećim opštinama:

 • Voždovac
 • Vračar
 • Zvezdara
 • Zemun
 • Novi Beograd
 • Palilula
 • Rakovica
 • Savski venac
 • Stari grad
 • Čukarica
 • Surčin

U narednom koraku, potrebno je pronaći u koju grupu spada delatnost kojom se bavi preduzetnik, kako bismo odredili procenutalno umanjenje ili uvećanje polazne osnovice.

Preduzetnici koji se bave programiranjem, svrstavaju se u V grupu, te se polazna osnovica od 77.231,00 dinara uvećava za 20%, u sledećoj iteraciji.

Dolazimo do iznosa od 92.677,20 dinara.

Ovaj iznos u narednim koracima Poreska uprava će korigovati na više ili niže u skladu sa elementima o kojima smo pisali ovde. Ovo je deo postupka u kojem ne možemo predvideti odluke Poreske uprave, i izvor neizvesnosti u pogledu visine budućih obaveza.

Zarad našeg primera, pretpostavićemo da je Poreska uprava uzela u obzir:

 • loše tržišne uslove u kojma se delatnost obavlja i predvidela umanjenje za 20% po tom osnovu i
 • vremenski period obavljanja delatnosti i predvidela umanjenje od 15% po tom osnovu.

Nakon korekcije na niže za ukupno 35%, dolazimo do iznosa od 60.240,18 dinara.

Na ovaj način dobili smo poresku osnovicu od 60.240,18 dinara.

Primenom stopa poreza i doprinosa na ovaj iznos dobijamo mesečno zaduženje za preduzetnika iz našeg primera:

Obaveza Iznos na mesečnom nivou Stopa
Porez 6.024,02 dinara 10% na osnovicu
Doprinos PIO 15.662,45 dinara 26% na osnovicu
Doprinos  za zdravstveno osiguranje 6204,74 dinara 10,3% na osnovicu
Doprinos  za osiguranje u slučaju nezaposlenosti 903,60 dinara 1,5% na osnovicu
Ukupno mesečno 28.794,81 dinara 47,8% na osnovicu

 

Prema tome, preduzetnik programer iz našeg primera, koji je registrovao delatnost na teritoriji opštine Voždovac, uz pretpostavku da mu je Poreska uprava korigovala osnovicu naniže za 35%, plaćaće do 15-tog u mesecu, svakog meseca tokom 2017. godine iznos od 28.794,81 dinara.

Da je preduzetnik iz našeg primera imao manje sreće, i da mu Poreska uprava nije umanjila osnovicu za 35%, njegove poreske obaveze svakog meseca bile bi oko 44.300,00 dinara (zbirna stopa od 47,8%  na osnovicu od 92.677,20 dinara).

Napominjemo da je najnovijim dopunama Uredbe definisano da će preduzetnici advokati u 2015, 2016. i 2017. godini plaćati dažbine na osnovicu utvrđenu za 2014. godinu, te za njih prethodno opisani postupak ne važi.

Poslednja izmena dana 3. novembra 2017. u 21:50


  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »