Konkretne olakšice prilikom zapošljavanja novih radnika

U cilju stimulisanja zapošljavanja, od 01. jula 2014. godine, primenjuju se nove odredbe Zakona o porezu na dohodak građana (član 21v) i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (član 45). Njima je uveden novi sistem olakšica kojim je uređeno … Nastavi sa čitanjem Konkretne olakšice prilikom zapošljavanja novih radnika