Do sada ste često mogli da čujete, naročito od banaka i osiguravajućih kuća, ali i drugih firmi kako iz finansijskog tako i iz sektora usluga, recimo hotela, da je politika njihove kuće takva i takva. Ta “politika kuće” je najčešće napisana u Opštim ugovornim uslovima ili Uslovima korišćenja ili Korisničkim uslovima. Prilikom posete Internet sajtovima koji drže do sebe, imali ste prilike da se upoznate sa njihovim Korisničkim uslovima, odnosno uslovima pod kojima vrše svoju delatnost, bez obzira na to da li je u pitanju prodaja robe, ili, recimo, pružanje usluga informacionog društva. Sve ove “politike kuće” i Uslovi korišćenja, pravno gledano, predstavljaju ugovor koji se odnosi na neodređen broj lica i kojem kao korisnik pristupate. Pravno možemo reći da, s obzirom da jedna ugovorna strana ne može da utiče na tekst ugovora, su svi ovi ugovori takozvani ugovori po pristupu.

Ne morate imati banku ili osiguravajuću kuću ili lanac hotela niti Internet servis da biste mogli da imate ustanovljenje korisničke uslove. Sve što treba je da imate biznis koji želite da obavljate na određen ustaljen i pravno ustrojen način. Ukoliko se bavite popravkom obuće ili vulkanizerskim uslugama, ili imate servis za čišćenje tepiha, takođe možete da imate napisane uslove pod kojima vršite Vašu delatnost. Politiku Vaše kuće.

Korisnički uslovi mogu da budu veoma raznovrsni, i Vaša firma može da ih iskroji prema sopstvenoj misiji i viziji, prema sopstvenim vrednostima ili čak i etičkim normama. Navešćemo samo neke klauzule koje bi Vaši Korisnički uslovi mogli da sadrže, da biste stekli konkretniju sliku, mada ovo nije ni konačna ni obavezna lista.

Ko ste vi?

Pre svega u Korisničkim uslovima navedite ko ste to Vi. Koja je to Vaša firma čiji su ovo korisnički uslovi. Navedite puno poslovno ime, adresu, matični broj, PIB.
Navedite datum i mesto kada su doneti, kao i početak primene Korisničkih uslova i njihovog donosioca ((na primer to može biti direktor)).

Čemu ovi uslovi?

Navedite koja je pravna priroda Vaših Korisničkih uslova. Odmah na početku naznačite o kakvoj vrsti odnosa se radi, i kako se prihvataju Korisnički uslovi. Ukoliko Vaši korisnički uslovi imaju obavezujuć karakter, navedite to.

Kako funkcioniše?

U ovom delu možete da navedete kako Vaš biznis koji uređujete Korisničkim uslovima funkcioniše. Opišite Vaše poslovanje (šta god ono bilo) prema korisnicima, navedite Vaše uslove, rokove, načine plaćanja, ograničenja, šta god želite, a da Vašem korisniku, kao drugoj ugovornoj strani olakša i objasni odnos u kojem se nalazite.
Ovo je najširi deo korisničkih uslova, i u potpunosti zavisi od Vašeg poslovanja. Na Vama je da ga ovim putem konkretizujete. Imajte na umu da što detaljnije i jednostavnije objasnite kako funkcionišete prema korisnicima, to ćete i oni i Vi imati manje nedoumica kasnije, što može da Vam uštedi dosta novca i vremena provedenog u objašnjavanju. Ukoliko primetite da se neka korisnička pitanja često ponavljaju, dopunite korisničke uslove odgovorima na njih.

Šta još definisati?

Ako prikupljate podatke o ličnosti, navedite to u korisničkim uslovima obavezno. Ako imate poseban Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti, pozovite se i na njega.
Ako se Vaša delatnost oslanja na autorsko i srodna prava, obavezno definišite pravni režim u kojem ih koristite ili dozvoljavate drugima da ih koriste.
Ako imate izdvojen Cenovnik, preporučljivo je da ga uvrstite, odnosno da se na njega pozovete i u Korisničkim uslovima, kako bi sve činilo jednu pravnu celinu.
Ukoliko Vaš konkretan biznis to omogućava, možete definisati i elemente kao što su: ograničenje od odgovornosti, primenu prava, nadležnost suda i slično.

Kako menjati uslove?

Pored svega navedenog, potrebno je da uredite, odnosno korisnike obavestite o načinu na koji se mogu menjati odredbe Korisničkih uslova. Naznačite na koji način će korisnici o promenama biti obavešteni, kao i o početku primene novih Korisničkih uslova nakon izmene. Imajte na umu da, prema propisima Republike Srbije, mora proći rok od najmanje 8 kalendarskih dana od dana izmene ili donošenja novih korisničkih uslova do početka njihove primene.

Kao i svi ugovori po pristupu, Opšti uslovi, Uslovi korišćenja ili Korisnički uslovi, imaju specifičnost koja se tiče tumačenja njihovih nejasnoća ili kontradiktornosti. Naime, zakon štiti onu stranu koja nije imala mogućnost da utiče na tekst ugovora, tako što propisuje da se svaka nedoumica iz ovakvog ugovora ima tumačiti u korist one strane koja je ugovoru pristupila. Zato je potrebno da Vaši korisnički uslovi budu što jasniji i što obuhvatniji.

Još jedna, veoma bitna stvar kod samog procesa pisanja korisničkih uslova je ta što ćete biti primorani da svoj biznis sagledate iz svih uglova, što može pomoći kod njegove optimizacije ili sprečavanja neželjenih posledica. Niko ne može da predvidi životnu situaciju koja možda neće imati svoj jasan pravni odgovor, ali Vi morate da budete u stanju da predvidite posledice svog poslovanja, i da ih uredite korisničkim uslovima.

Poslednja izmena dana 1. septembra 2015. u 11:15


Žarko Ptiček

Žarko Ptiček je rođen u Beogradu 1977. godine. Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta Union, član je Statutarne komisije RNIDS. Od 2000. do 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio administrator studentske računarske mreže sa zadacima…… Saznaj više »