Ukoliko ste planirali da organizujete nagradnu igru u kojoj ćete pokloniti “dobitnicima” robu ili usluge savetujemo da se upoznate sa zakonskim odredbama koje uređuju postupak pripreme i realizacije ove vrste igre na sreću, kao i sa poreskim obavezama koje se u vezi sa nagrađivanjem mogu pojaviti.

Ova oblast je strogo uređena propisima, te ukoliko ste mislili da po sopstvenom nahođenju organizujete nagradnu igru, moramo vas razočarati – brojna pravila i obaveze su pred vama.

Da biste ih lakše savladali, obradili smo ih u tri teksta. U prvom ćemo govoriti o opštim odredbama, u drugom o proceduri priređivanja nagradne igre, a u trećem o poreskim obavezama koje se javljaju u vezi sa dobicima u nagradnim igrama.

Nagradna igra u robi i uslugama je vrsta igre na sreću.

Igre na sreću uređene su Zakonom o igrama na sreću (Sl. glasnik RS br. 88/2011 i 93/2012). Osvrnućemo se na važnije odredbe ovog Zakona koje se tiču nagradnih igara, a integralni tekst Zakona možete pročitati ovde.

Igrama na sreću, u smislu ovog zakona, smatraju se igre u kojima se učesnicima, uz naplatu, pruža mogućnost da ostvare dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, pri čemu dobitak ili gubitak ne zavisi od znanja ili veštine učesnika u igri, nego od slučaja ili nekog neizvesnog događaja.

Igrama na sreću ne smatraju se igre koje se priređuju pred javnošću, u kojima se takmiči u znanju i veštini iz različitih oblasti pri čemu krajnji ishod zavisi isključivo od postignutih rezultata iz zadate oblasti, niti zabavne igre, kao što su igre na računarima, simulatorima, video-automatima, fliperima i drugim sličnim napravama, pikado, bilijar i druge slične igre, u kojima se učestvuje uz naplatu, a u kojima učesnik ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, već pravo na jednu ili više besplatnih igara iste vrste.

Dakle, u ovom tekstu govorimo samo o igrama u kojima “pobednici” bivaju određeni slučajno, nasumično ili na osnovu nekog neizvesnog događaja. Igre u kojima učesnici bivaju nagrađeni za znanje i veštine ne smatraju se igrama na sreću i o njima ne govorimo u ovom tekstu.

Konkurs za najbolju fotografiju, priču, grafičko rešenje, na kojem pobednik biva izabran na osnovu svoje veštine, prezentovanog znanja i umeća, a ne “pukom srećom” ne smatra se nagradnom igrom u smislu Zakona i našeg teksta. Možemo reći da se u ovim slučajevima radi o takmičenju, a ne o nagradnoj igri.

Zakon definiše tri vrste igara na sreću:

  • Klasične – kao što su loto i tombola,
  • Posebne – igre u kazinima, kladionicama i na automatima, i
  • Nagradne igre u robi i uslugama.

Nagradne igre u robi i uslugama su igre koje u reklamne i druge svrhe priređuje pravno lice ili preduzetnik, u kojima se učesnicima pruža mogućnost da ostvare nagradu u robi ili uslugama, koja mora biti unapred određena.

Učesnik stiče pravo na učestvovanje u igri kupovinom određenih proizvoda ili korišćenjem usluga, odnosno pogodnosti priređivača.

Priređivači mogu organizovati samo nagradne igre za koje je dobijena saglasnost Uprave za igre na sreću, i to najviše dve nagradne igre godišnje. Nagradna igra ne može trajati duže od 30 dana.

Pored ovih obaveza, priređivači moraju da vode računa da maloletna lica ne učestvuju u igrama na sreću, kao i da na propisani način sprovode određene mere prevencije bolesti zavisnosti od igara na sreću. Takođe su dužni da štite podatke o ličnosti učesnika u igri onako kako je to propisano zakonom kojim se ova oblast uređuje.

Primetili ste da zakon poznaje samo nagradnu igru u robi i uslugama.

Šta više, izričito je zabranjeno organizovanje nagredne igre u kojoj je dobitak u formi novca, ili je novac sastavnio deo nagrade, ili u kojoj priređivač omogućava zamenu nagrade za novčanu protivvrednost.

Nagradni fond može da obuhvati:

  • nepokretnosti (stan, kuća),
  • pokretne stvari (putnički automobili, motocikli, skuteri, nameštaj, bela tehnika, računari, mobilni telefoni) kao i
  • usluge (na primer turističke – putovanja).

Priređivači određuju uslove za učestvovanje u nagradnoj igri. Od učesnika se obično zahteva da pošalje poštom ili sms porukom određeni kod ili deo proizvoda ili deo ambalaže koji proizvodi i/ili prodaje priređivač nagradne igre kako bi se kvalifikovao za učešće u igri.

Priređivači su dužni da pre otpočinjanja nagradne igre uplate naknadu u visini od 25% od ukupne vrednosti nagradnog fonda.

Ovo je izdatak “sa kojim morate da računate” ukoliko želite da obradujete svoje potrošače i one koji to još nisu postali poklonom u okviru nagradne igre.

U sledećem tekstu opisujemo postupak pripreme i realizacije nagradne igre, po fazama, a nakon toga i poreski tretman istih.

Poslednja izmena dana 26. novembra 2016. u 15:24


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »