U vreme pisanja ovog teksta, i dalje je u toku zamena „starih“ papirnih zdravstvenih knjižica za nove, čipovane kartice zdravstvenog osiguranja (KZO).

U jednom od prethodnih tekstova vodili smo vas korak po korak do nove zdravstvene kartice, a kako ih, da bi bile upotrebljive, još uvek treba i overiti (nadležni su najavili uvođenje automatske overe do kraja 2017. godine), upravo o tome govori ovaj tekst.

Za zaposlene koji rade po osnovu ugovora na neodređeno moguće je overiti knjižicu putem e-maila.

E-mail sa podacima o zaposlenima na neodređeno i članovima njihovih porodica koji su osigurani preko njih, potrebno je poslati nadležnoj filijali odnosno ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Spisak filijala sa email adresama možete pronaći na sajtu RFZO, u sekciji kontakti. Da biste otvorili ovaj spisak kliknite ovde.

Takođe, putem maila je moguće overiti kartice za preduzetnike koji isplaćuju ličnu zaradu preduzetnika i lica osigurana preko njih.

U emailu je potrebno dostaviti zahtev za overu kartica zdravstvenog osiguranja i podatke o zaposlenima i osiguranim licima za koje se traži overa.

Predlažemo da ove podatke uredite u formi tabele. Primer tabele dajemo u nastavku, a možete ga preuzeti i iz sekcije dokumenta gde se nalazi i primer zahteva za overu kartica zdravstvenog osiguranja koji treba da pošaljete u istom emailu.

Uobičajeno se ovom prilikom dostavljaju i izvodi iz poreskih prijava PPPPD za prethodna tri meseca za koje je predata prijava za obračun poreza i doprinosa za zarade zaposlenih.

Ukoliko niste sigurni kako da dođete do izvoda iz poreskih prijava, obratite se knjigovođi ili drugoj osobi koja je zadužena za obračun zarada i predaju poreske prijave za porez i doprinose na zarade zaposlenih u vašoj organizaciji. Oni će izvode iz poreskih prijava preuzeti sa portala Poreske uprave ePorezi i dostaviti vam ih.

Ukoliko su doprinosi za zdravstveno osiguranje uredno izmireni od strane poslodavca, u narednih nekoliko dana možete očekivati pozitivan odgovor od zaposlenih u nadležnoj organizacionoj jedinici RFZO koji će vam poslati tabelu sa podacima lica za koja je izvršen produžetak važenja zdravstvenih kartica.

Ukoliko postoji neka prepreka za overu kartica, o tome ćete takođe dobiti obaveštanje na email sa koga ste uputili zahtev.

Za kraj podsećamo da treba voditi računa o nadležnosti filijala Fonda, te slati svakoj filijali samo podatke o onim licima za čiju je overu kartice ta filijala nadležna.

Na primer, ukoliko firma čije je sedište na Novom Beogradu zapošljava lice sa prebivalištem u Rumi, za potrebe overe zdravstvene kartice za ovo lice, podatke i zahtev za overu poslace na mail ruma@rfzo.rs, dok će podatke o zaposlenima koji imaju prebivalište na teritoriji Beograda poslati na email novi.beograd@rfzo.rs.

Prilikom overe kartica ne plaća se nikakva naknada/taksa.

Za potrebe overe zdravstvenih kartica za lica zaposlena na određeno, kao i za overu starih zdravstvenih knjižica neophodno je otići u nadležnu filijalu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, jer overu nije moguće zahtevati elektronski.

Poslednja izmena dana 26. juna 2017. u 23:39


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »