PayPal je strana kompanija osnovana u Americi čija je osnovna delatnost izdavanje elektronskog novca i pružanje usluga u vezi sa plaćanjem.

Korisnici mogu da obave plaćanje preko interneta bez ostavljanja podataka o svojim kreditnim karticama i računima u banci, pa je upotreba PayPal-a jednostavnija i bezbednija u odnosu na plaćanje kreditnim karticama.

Ovo je moguće zahvaljujući činjenici da PayPal vrši konverziju novca sa bankovnih računa i kreditnih kartica u elektronski novac a zatim vrši transfer sredstava licu koje novac prima.

Za korišćenje usluga posredovanja u plaćanju, potrebno je otvoriti PayPal korisnički nalog. Više informacija o platformi i uslovima korišćenja možete pronači na PayPal internet stranici.

Verovatno ste čuli da PayPal može da se koristi i u našoj zemlji, ali da postoje određeni problemi.

O tome kada možete koristiti PayPal a kada je to protivzakonito, pišemo u nastavku teksta.

Od oktobra 2015. godine u Republici Srbiji postoji pravna regulativa za obavljanje platnog prometa sa inostranstvom preko stranih institucija elektronskog novca (ovako naš Zakon “prepoznaje” PayPal).

Dakle, privredni subjekti koji se bave internet prodajom mogu koristiti nesmetano PayPal za naplatu i plaćanje sa inostranstvom. Ali, tu se zakonske mogućnosti završavaju.

Korišćenje PayPal platforme za plaćanje i naplatu između rezidenata Republike Srbije, dakle u domaćem platnom prometu nije dozvoljeno. Za sada.

Naime, da bi institucije elektronskog novca (među kojima je i PayPal) mogle da učestvuju u platnom prometu u Republici Srbiji (da posreduju u plaćanju između domaćih pravnih i fizičkih lica), moraju da poseduju dozvolu Narodne banke Srbije za izdavanje elektronskog novca.

Strane institucije elektronskog novca mogu za sada da pružaju platne usluge samo za prekogranična plaćanja (platni promet sa inostranstvom).

Praktično, možete legalno primati novac od kupaca iz inostranstva i plaćati dobavljačima u inostranstvu, ali ne smete preko PayPal platforme primiti novac od kupaca iz Srbije (firmi i fizičkih lica) niti platiti svojim dobavljačima – firmama i fizičkim licima u Republici Srbiji.

Domaća lica moći će da obavljaju plaćanja u domaćem platnom prometu posredstvom PayPal-a kada ova kompanija dobije dozvolu Narodne banke Srbije.

Narodna banka Srbije izdala je 17.09.2016. godine saopštenje da do tog dana PayPal nije podneo zahtev NBS za izdavanje dozvole za elektronsko izdavanje novca.

Narodna banka u svom saopštenju potvrđuje da domaća pravna i fizička lica za sada mogu nesmetano koristiti usluge PayPal-a u inostranom platnom prometu.

U istom dokumentu upozoravaju se domaća pravna i fizička lica da Poreska uprava vrši kontrolu da li određeno fizičko ili pravno lice zloupotrebljava servise PayPal-a i prima uplate od domaćih lica preko ovog elektronskog servisa kao i da Poreska uprava ima mehanizme da ovakvu kontrolu sprovede.

Da biste koristili PayPal servise potrebno je da prvo kreirate korisnički nalog. Možete izabrati otvaranje ličnog računa (za fizička lica) i poslovnog računa (za privredne subjekte).

Pre nego što možete vršiti plaćanja i naplatu PayPal mora da izvrši verifikaciju računa naplatom simboličnog iznosa od 1,5 EUR koji će korisniku biti refundiran. Nakon verifikacije, račun je funkcionalan.

Novac primljen preko PayPal-a možete zadržati na PayPal računu ili prebaciti na svoj bankovni račun ili kreditnu karticu. Povlačenje sredstava sa PayPal računa (withdraw) moguće je uz Visa karticu.

Za usluge platnog prometa PayPal naplaćuje proviziju. Provizija varira u zavisnosti od zemlje uplatioca i valute plaćanja, a informacije o tome kako se obračunava možete naći na sajtu PayPal.

U skladu sa članom 25.1.5. Zakona o porezu na dodatu vrednost, PDV se ne plaća u prometu novca i kapitala i to kod poslovanja i posredovanja u poslovanju depozitima, tekućim i žiro računima, nalozima za plaćanje, kao i platnim prometom i doznakama, pa samim tim provizija na usluge platnog prometa koje pruža PayPal nije predmet poreza na dodatu vrednost.

Usluga plaćanja koju PayPal pruža domaćim pravnim i fizičkim licima vrši se preko pravnog lica registrovanog u Singapuru, i po našem mišljenju, nije predmet oporezivanja porezom po odbitku na prihode od usluga koje pružaju nerezidentna pravna lica.

Napominjemo da domaća pravna lica koja koriste elektronski servis PayPal-a račun za pružene usluge i isporučenu robu treba da naslove na kupca odnosno isplatioca naknade za promet, a ne na PayPal, s obzirom da je PayPal samo posrednik u platnom prometu.

Poslednja izmena dana 19. juna 2017. u 10:50


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »