U službenom glasniku br. 13/2017 objavljen je Pravilnik o evidenciji radnog vremena člana posade vozila. U ovom tekstu ćemo govoriti o novinama koje nam donosi ovaj pravilnik i načinu njegove praktične primene. Zakonski okvir za donošenje pravilnika propisan je Zakonom o radnom vremenu člana posade vozila u drumskom prevozu i tahografima kojim je određeno da će na osnovu zakona u roku od 12 meseci biti doneti podzakonski akti, a između ostalog i pravilnik koji propisuje šta mora da sadrži i na koji način će se voditi evidencija o radnom vremenu članova posade vozila. Pravilnik je objavljen sa malim zakašnjenjem, a zvanično će se primenjivati od 01.04.2017. godine. Iako će mnogima na koje se ovaj pravilnik odnosi sve delovati kao velika novina, podsećanja radi, vođenje evidencije o radnom vremenu člana posade vozila propisano je još decembra 2015. godine kada je zakon i stupio na snagu. Tada je propisano da je prevoznik dužan da vodi evidenciju o radnom vremenu člana posade vozila, koja isključivo sadrži ime, prezime, jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG), datum i mesto rođenja člana posade kao podatke o ličnosti. Na žalost, mnogi prevoznici nisu vodili evidenciju na pomenuti način jer su bili mišljenja da ona nije neophodna dok se ne donese pravilnik. Obaveza je definitivno i do sada postojala, ali su kontrolni organi uglavnom bili tolerantni po ovom pitanju.

Pravilnik propisuje da prevoznik vodi evidenciju za svaku nedelju rada člana posade u pisanom ili elektronskom obliku. Iz praktičnih razloga svakako je bolje evidenciju voditi u elektronskom obliku, naročito kada imate digitalne tahografe gde podatke sa očitavanja memorijske kartice možete odmah iskoristiti za evidenciju. Vrlo verovatno je da će postojeći softveri za očitavanje memorijskih kartica biti ubrzo prilagođeni novom pravilniku tako da evidenciju sačini sam softver kada se očita kartica tahografa. Podaci o radnom vremenu se redovno upisuju u evidenciju, a najkasnije do petog dana u narednom mesecu za prethodni mesec. S obzirom na specifičnost delatnosti na koje će se primenjivati pravilnik, ostavljena je mogućnost da ukoliko podaci nisu dostupni prevozniku zbog trenutnog obavljanja prevoza, da se isti evidentiraju najkasnije u roku od dva radna dana nakon povratka člana posade na lokaciju prevoznika.

Obavezni elementi evidencije su sledeći :

 1. ime i prezime;
 2. jedinstveni matični broj građana;
 3. datum i mesto rođenja člana posade vozila;
 4. datum početka i završetka nedelje;
 5. vreme početka radnog dana;
 6. vreme završetka radnog dana;
 7. trajanje radnog dana (časova i minuta);
 8. trajanje dnevnog radnog vremena (časova i minuta);
 9. trajanje noćnog rada (časova i minuta);
 10. trajanje vremena upravljanja vozilom (časova i minuta);
 11. trajanje ostalog radnog vremena (časova i minuta);
 12. trajanje plaćenog odsustva (časova);
 13. trajanje vremena raspoloživosti (časova i minuta);
 14. trajanje vremena odmora (časova i minuta);
 15. trajanje nedeljnog radnog vremena (časova i minuta).

Pravilnik, dakle nije propisao obrazac na kome bi se vodila evidencija, već samo obavezne elemente evidencije odnosno njenu sadržinu i ostavio je prevoznicima da sami odrede na koji način će organizovati evidentiranje ovih podataka. Evidenciju potpisuju odgovorno lice prevoznika i član posade vozila. U našoj download sekciji možete naći primer kako bi evidencija trebala da izgleda. Pravilnik objašnjava i termin radnog dana i propisuje da je trajanje radnog dana zbir trajanja svih aktivnosti od završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora do početka narednog dnevnog ili nedeljnog odmora, a obuhvata aktivnosti koje se odnose na upravljanje vozilom, ostale poslove, raspoloživost, pauze, odmore (u slučaju podeljenog odmora – minimalno tri časa) i odmore u toku dnevnog rada. Pravilnik je takođe ostavio mogućnost poslodavcima da noćni rad koji je Zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima  propisan u periodu od 00h – 04h proširi na period noćnog rada saglasno zakonu o radu, odnosno na period od 22h – 06h, ali se ovaj period odnosi jedino na evidenciju radnog vremena radi obračuna zarade. Veoma je važno naglasiti da evidentiranje noćnog rada od strane poslodavca na ovaj način ne znači da se radno vreme skraćuje za ceo ovaj period, već ograničenje u pogledu radnog vremena kada se rad obavlja noću važi samo za period od 00h – 04h.

Još jedna novina koju donosi pravilnik je način obračuna prosečnog nedeljnog radnog vremena i ono iznosi zbir ukupnog trajanja radnog vremena i ukupno trajanje godišnjeg odmora, odsustva sa rada zbog privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i ostalih odsustava sa rada uz naknadu zarade u smislu propisa o radu, podeljeno sa referentnim periodom. O detaljima vezanim za referentni period je najbolje konsultovati pravilnik, ali iako se ovo može činiti malo komplikovanim u praksi nije teško izvršiti obračun prosečnog vremena.

Treba još podsetiti da se prema zakonu ove evidencije čuvaju u periodu od dve godine, a da je kazna ukoliko ne vodite evidenciju ili istu ne čuvate za pravno lice u rasponu od 80.000 – 200.000 dinara. Član posade ima pravo da od prevoznika zahteva izvod iz evidencije i zakonom su propisane sankcije za prevoznika ukoliko ne dostavi izvod iz članu posade. Ovo je još jedan korak da se radno vreme vozača evidentira ispravno i istinito. Ujedno, ovo će značiti još više administrativnog posla za prevoznika. Postavlja se pitanje koliko je uspotavljanje ovakvih obaveza neophodno jer samim očitavanjem memorijske kartice tahografa se dobija dovoljno podataka koji se mogu koristiti radi kontrole i slično. Ostaje nada da će softveri za očitavanje kartica tahografa biti prilagođeni na način da mogu samostalno da generišu evidenciju tako da bi u tom slučaju ručna evidencija imala smisla isključivo za analogne tahografe. Još jednom napominjem da obrazac u prilogu nije propisan pravilnikom, ali se nadam da vam može poslužiti kao primer odakle da počnete.

Poslednja izmena dana 28. februara 2017. u 19:44


Miljan Ćupurdija

Diplomirani pravnik, zaposlen u privrednim društvima Polet i Belica kao menadžer za pravne poslove i ljudske resurse. Obavlja funkciju predstavnika rukovodstva za IMS (QMS, EMS i OHSAS). Uređivanje poslovanja i funkcionisanja preduzeća shodno sistemu kvaliteta mu predstavlja poseban izazov i…… Saznaj više »