Svaka publika traži nešto svoje, neki drugačiji pristup. Različiti kupci imaju različite potrebe i traže da budu tretirani na drugačiji način. Isto tako, mnogi traže da se sa njima komunicira na neki drugačiji način, njima pogodan, tako da im neke stvari budu predstavljene na način koji njima odgovara, onako kako će najbolje razumeti i terminima koji su njima najbliži.

Ista je situacija sa biznis planovima. Poznato je, biznis plan na prvom mestu pravite zbog sebe, da sebi i možda najbližoj okolini predstavite svoju ideju, možda se i sami bolje upoznate sa njom, dobijete neke reakcije, povratne informacije i možda napravite reviziju.

Međutim, ukoliko započinjete svoj biznis ili tek planirate da pokrenete firmu, često biznis plan pravite da biste aplicirali za neka sredstva koja država ili neki fond daju kao podsticaj poslovnim idejama. To sad značajno menja i Vaš pristup- više ne pišete samo sebi ili svojim prijateljima, već i nekome iz te institucije ili organizacije.

Ako biznis plan pišete samo za sebe, onda pišete osobi koja Vas poznaje, Vaš jezik potpuno razume, kao i sve ideje koje jeste i niste napisali… da, pišete sebi i sve Vam je jasno. Ukoliko to čitaju Vaši prijatelji, oni će to razumeti jer su već dosta puta pričali sa Vama, možda baš o toj ideji, pa im je dosta toga i poznato, i onda im se dosta toga i podrazumeva. Ukoliko im nije baš sve jasno, ili im se ne podrazumeva, tu ste Vi da priskočite i pojasnite.

Pisanje biznis plana za neku organizaciju, fond ili instituciju zahteva pristup sa dosta više fokusa na publiku kojoj se obraćate- u tom slučaju je to izvesna komisija koja vrednuje (evaluira) različite poslovne ideje. Da, to često i jeste zamka u koju upadaju mnogi, razmišljajući o svojoj ideji, da je njihova ideja odlična, drugačija, originalna, pa i genijalna, i da će na osnovu nje proći na nekom konkursu za sredstva za pokretanje ili unapređenje biznisa.

Međutim, o Vašem biznis planu odlučuje komisija koja Vas ne poznaje. U tom slučaju, nemate priliku da bilo kome nešto pojašnjavate. Za njih ste Vi i Vaša ideja samo ono što piše u dokumentu koji ste predali, ništa više od toga. Ako znate da imate samo jednu priliku da im se predstavite na pravi način, onda se za tu priliku treba dobro i pripremiti. Komisiju obično čini više članova, možda iz različitih oblasti, koji razmišljaju na različit način i iz različitih uglova gledaju Vaš biznis plan, pa i sadržaj Vašeg biznis plana treba da bude takav da bude jasan svima i da pridobije osobe različitih profila i donese Vam poene na svim poljima. To je već dobra informacija i ono od čega treba krenuti.

Važno je da shvatite da niste jedini, da za Vas neće imati previše vremena, i da prosto treba kao u školi da odgovarate konkretno i što kompletnije na postavljena pitanja. Još iz osnovne škole, a kasnije iz života uopšte, su Vam poznati komentari „promašili ste temu“ ili „pitam jedno, Vi odgovarate nešto drugo“. Razmišljajte da sa biznis planom ne uradite ni jedno, ni drugo- ciljajte pravo u metu, odgovarajte na ono što se traži i na način na koji se to traži.

Vrlo često se već u pozivu za prijavljivanje na konkurs za dobijanje sredstava za pokretanje ili razvoj biznisa na neki način pominju oblasti koje su fokus organizacije koja raspisuje konkurs i dodeljuje sredstva. Ukoliko su Vaši planovi vezani za te oblasti, usmerite i način pisanja opštih detalja biznis plana prema tim oblastima. Posebno, fokusirajte se da pokažete da će se Vašim projektom ostvariti ciljevi koji su očekivani u konkursu.

Nekada su u tom pozivu za prijavljivanje dati i neki opšti i posebni uslovi, pa se i u tom smeru potrudite da ih sve ispunite, ali i da u prijavi za svaki od njih pomenete na koji način ih ispunjavate, ili šta prilažete kao dokaz da ih ispunjavate (ako imate nešto takvo i ako je to validno, nešto što će Vam doneti vrednost). Pri tome, nemojte ići previše široko, već se opet fokusirajte na to da direktno odgovorite na zahtev ili pitanje.

Često se već u toj fazi daje i obrazac biznis plana, kojim se treba prijaviti (aplicirati) za dodelu sredstava. Prirodno je ushićenje koje ćete imati kada Vam u ruke dođe obrazac za pisanje biznis plana, mnogi kažu: „E, sad ću im pokazati šta je biznis plan, ovakvu ideju još nisu videli“. Ipak, umesto toga, tada budite posebno poslovno pametni i strpljivi, pa najpre pročitajte uvodne napomene koje su date- nekada se u njima kaže šta i kako treba pisati, šta će se kako ocenjivati (vrednovati, evaluirati). To treba da Vam bude na dalje misao koja će Vas voditi- šta se i kako ocenjuje, jer je Vaš cilj da dobijete najviše ocene.

Nakon toga treba da se upoznate sa biznis planom, i to na prvom mestu da najpre sagledate strukturu biznis plana, kako bi neki rekli „da pročitate ono što piše krupnim slovima“, praktično da sagledate oblasti koje treba obraditi u biznis planu. Naravno, za svaku oblast sagledajte opis zahteva, šta se traži i na koji način. Dobro obratite pažnju na pitanja, jer na svako pitanje treba da odgovorite. Pogledajte sve oblasti, svaku posebno, i razmišljajte o celokupnom planu.

Tek tada znate šta se od Vas traži, šta će se bodovati i kako, pa tek tada treba da razmišljate kako da svoje ideje upakujete u kalup koji Vam je dat. Osim svih tih okvira, često ste ograničeni i količinom teksta kojim treba da opišete sve detalje. Mnogo ograničenja, a traže se samo najbolje ocene. Zato, ne žurite sa pisanjem biznis plana, dobro se pripremite za publiku.

Razmišljajte kako da kod publike dobijete najviše ocene.

Poslednja izmena dana 19. aprila 2016. u 22:39


Aleksandar Drenovac

Aleksandar je vodeći konsultant i trener u E2 Element konsultantskoj kompaniji. Kompanijama koje stvarno žele napredak pomaže da uspostave i unaprede organizaciju, razviju i unaprede sisteme upravljanja (procesima, projektima, kvalitetom, rizicima, promenama, performansama, obukom i razvojem), optimizuju poslovanje, unaprede timove…… Saznaj više »

Bojan Donević

Diplomirani ekonomista. Profesionalnu karijeru započeo je u Societe Generale banci, trenutno zaposlen u jednoj od vodećih sistem integratorskih kompanija u ICT industriji u Srbiji. Upravljao je velikim brojem ICT projekata u zemlji i inostranstvu. Trener Austrijskog WIFI instituta i gost…… Saznaj više »