Za većinu poreza u našem poreskom sistemu važi pravilo samooporezivanja. To znači da su firme obavezne da same prijave poreskoj upravi svoju poresku obavezu. Ranije je Poreska uprava donosila rešenja o visini poreza u nekim slučajevima. Na primer, porez na prihod od samostalne delatnosti i socijalne doprinose za preduzetnike koji vode poslovne knjige. Od 2013. godine, svi preduzetnici, osim paušalaca, treba sami da prijave svoju poresku obavezu i obračunaju njenu visinu.

To uglavnom funkcioniše na sledeći način. Privrednik dostavi knjigovođi sve podatke od značaja za obračun poreza. Knjigovođa obračuna obavezu, popuni poresku prijavu i preda je Poreskoj upravi. Poreska uprava zaduži pravno lice ili preduzetnika za iznos iz prijave. Prilikom uplate poreza, Poreska uprava evidentira razduženje.

Ali, šta kada se iz bilo kog razloga ovo propusti?

Bilo da je u pitanju greška, neznanje ili neki treći razlog, čim se propust otkrije, ne treba odlagati njegovo prijavljivanje Poreskoj upravi.

Ukoliko niste predali poresku prijavu, a trebali ste, možete to učiniti na obrascu za Samoinicijativno prijavljivanje propusta. Tu ćete opisati vaš slučaj i uz odgovarajuću poresku prijavu, obrazac predati Poreskoj upravi.

Isto možete učiniti i ako ste greškom prijavili manji iznos poreza nego što je trebalo.

Kod poreskih prijava koje se predaju elektronskim putem, potrebno je da odaberete vrstu poreske prijave u skladu sa članom 182b. Zakona o PPPA kojim je uređeno samoinicijativno prijavljivanje propusta.

Zašto sam da se prijavim, pitaće se mnogi. Odgovor je jednostavan. Ukoliko u postupku kontrole, poreski inspektor utvrdi da ste izbegli plaćanje poreza, moraćete da platite i porez, i kaznu (a kazne se kreću i do 2 miliona dinara) i kamatu na poreski dug.

Ukoliko sami prijavite propust, prema članu 182b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, i odmah platite iznos poreza i pripadajuću kamatu, ne možete da budete kažnjeni, pa sigurno smanjujete iznos iz prethodnog pasusa za visinu kazne namenjene onima koji ne ispunjavaju svoje poreske obaveze.

Važno je da propust prijavite pre bilo koje radnje koju Poreska uprava sprovodi u postupku kontrole (pre pokretanja terenske kontrole na primer).

Kada vam se poreski inspektor obrati sa zahtevom za obavljanje kontrole, kasno je za predaju prijave, odnosno, ona neće biti uvažena, pa niste zaštićeni od pokretanja prekršajnog postupka i eventualne kazne.

Uzimajući u obzir da bi jedna kazna od nekoliko stotina hiljada dinara, ako ne zatvorila, onda sigurno ozbiljno ugrozila svaki mali biznis, jasno je da je samoinicijativna prijava propusta odluka koja vašoj firmi može da spasi život.

Poslednja izmena dana 9. septembra 2017. u 16:44


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »