Jedan od glavnih saradnika svakog privrednika jeste njegov knjigovođa. Ovo posebno važi za mala preduzeća, u kojima najčešće jedna osoba ili njih nekoliko preuzimaju veliki broj poslova.

U takvim uslovima se i od knjigovođe očekuje da pokrije više od samog vođenja knjiga. On će biti savetnik i osoba od poverenja koja će pomagati privredniku da svoje poslovanje vodi uspešno i u zakonskim okvirima.

Definicija kaže: „Knjigovodstvo je poslovna funkcija čiji je zadatak da beleži poslovne promene u poslovanju koje se odražavaju na imovinu, obaveze, kapital, prihode i troškove privrednog subjekta.“

Ukratko, knjigovodstvo vodi računa o svemu što je od vrednosti u vašem privrednom društvu, bilo da su u pitanju materijalna sredstva (nameštaj, računari, vozila…) ili nematerijalne vrednosti (softver, patenti…), zaključno sa vašim ljudskim kapitalom iliti vašim zaposlenima.

Evidentiranje ovih promena se vrši na osnovu poslovne dokumentacije, skupa dokumenata koji su „svedok“ da je do određene promene došlo i sadrže sve podatke koji su knjigovođi potrebni za uspešan rad.

Na primer, izdati račun je dokaz o nastaloj prodaji robe ili usluge. On mora da sadrži određene obavezne elemente, a iz njega će knjigovođa saznati ko je kupac robe, koja roba i u kom iznosu je prodata i na koji dan, i na osnovu toga evidentirati nastanak prihoda od prodaje, kao i sve prateće troškove.

Sve promene se beleže u dva osnovna dokumenta knjigovodstva, a to su dnevnik i glavna knjiga. Ove knjige, nekada zaista u papirnom obliku, danas se vode u elektronskoj formi, uz pomoć različitih računovodstvenih softvera, koji na bazi unetih podataka mogu da generišu korisne preglede i izveštaje.

Tu dolazimo i do ključne koristi knjigovodstvenih evidencija za privrednike – snabdevanje informacijama za odlučivanje.

Iako mnogim mladim preduzetnicima izgleda kao da knjigovođe samo insistiraju na nekoj nepotrebnoj papirologiji, kada se sva ta „šuma“ podataka svede na jedno mesto zahvaljujući stručnim znanjima koje knjigovođe imaju, upravo ti podaci će omogućiti preduzetniku da na pravi način sagleda svoje poslovanje.

Šta još knjigovođa može da uradi za vas?

Zbog nemogućnosti malih preduzeća i preduzetnika da angažuju različite stručnjake za različite oblasti, posao knjigovođe je odavno izašao daleko van okvira knjigovodstva.

Danas se od knjigovođe očekuje i da obavlja određene kadrovske poslove, koji uključuju prijavu i odjavu radnika, obračun zarada, kao i izradu i predaju različitih obrazaca iz oblasti radnih odnosa.

Mnogi klijenti od knjigovođa dobijaju i finansijsko i poresko savetovanje, što je važno kada dođu na red obračuni raznih vrsta poreza, kao i izrada i predaja poreskih prijava i obračun raznih taksi i naknada.

Jedna od najznačajnijih dodatnih funkcija koje za firme obavljaju knjigovođe je upravo obračun poreza i doprinosa. Naš poreski sistem je vrlo kompleksan i postoji izuzetno veliki broj poreza i mnogo zakona koji ih uređuju, a metodologija obračuna poreza je najčešće složena i teško razumljiva za osobe koje se ne bave ovim poslom.

Kazne za nepostupanje po ovim zakonima su visoke, pa je obračun poreza i podrška prilikom ispunjavanja svih poreskih obaveza verovatno najodgovorniji zadatak knjigovođe.

Zbog toga je proces izbora knjigovođe ključan za uspešnu budućnost svakog preduzetnika i njegovog biznisa.

Poslednja izmena dana 9. septembra 2017. u 22:01


Marija Đorđić

Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »