Pored opšteg postupka osnivanja i uslova koji važe za sve privredne subjekte (ili određene pravne oblike) postoje i specifičnosti vezane za određene delatnosti poslovanja.

U ovom tekstu možete pročitati koji su to posebni uslovi koje treba da ispunite da biste pružali usluge iznajmljivanja putničkih automobila bez vozača (rent-a-car).

Delatnost pružanja usluga izmajmljivanja vozila bez vozača (rent-a-car) uređena je članom  101. Zakona o turizmu. Istim članom uređeno je i da je limo service odnosno iznajmljivanje vozila sa vozačem posebna vrsta iznajmljivanja vozila.

U oba slučaja, predmet iznajmljivanja su isključivo putnički automobili.

Da biste pružali ovu vrstu usluga potrebno je pre svega da registrujete delatnost kod Agencije za privredne registre.

Firmu možete registrovati u formi:

 • privrednog društva,
 • drugog pravnog lica,
 • preduzetnika ili
 • ogranka stranog pravnog lica, ako je registrovano u odgovarajućem registru.

Dakle, ukoliko želite da ovu delatnost obavljate kao udruženje, to možete učiniti, ali ste dužni da upišete delatnost u odgovarajući registar Agencije za privredne registre.

Šifra delatnosti iz Klasifikacije delatnosti predviđena za rent-a-car je 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila i ovu šifru upisaćete prilikom registracije firme kod APR-a ukoliko će ovo biti vaša pretežna delatnost.

Rent-a-car agencija mora da registruje delatnost iznajmljivanja vozila (77.11) ili kao pretežnu delatnost, ili, ako je obavlja u svom sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, da registruje ogranak čija bi delatnost bila iznajmljivanje vozila.

Ukoliko usluge iznajmljivanja vozila nudite i prodajete u bilo kom izdvojenom prostoru van sedišta, dužni ste da za ovaj prostor obrazujete ogranak. To može biti kancelarija, lokal, bilo koji drugi poslovni prostor na adresi različitoj od adrese sedišta vaše firme u kojem nudite i prodajete rent-a-car usluge. Ogranak se registruje kod Agencije za privredne registre.

Rent-a-car mora da poseduje najmanje tri registrovana vozila ne starija od pet godina, koja ispunjavaju uslove utvrđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Limo service može da poseduje i vozila starija od pet godina.

Zakonom su propisani i podaci koje morate vidno istaći na ulazu u poslovni prostor, a to su:

 • Poslovno ime
 • Sedište
 • Radno vreme

Dužni ste da se pridržavate istaknutog radnog vremena. U eventualnoj kontroli možete imati problema ukoliko je poslovni prostor zatvoren u toku radnog vremena koje ste istakli.

U svakom poslovnom prostoru, dakle u sedištu i svim ograncima (ukoliko ih imate) obavezno morate čuvati rešenje o upisu u odgovarajući registar i uverenje o evidentiranju u Registru turizma a takođe morate vidno istaći cene vaših usluga i striktno se pridržavati cenovnika prilikom naplate usluga.

Dakle, firma koja pruža rent-a-car usluge obavezno se evidentira u Registar turizma koji vodi Agencija za privredne registre. U Agenciji možete dobiti sve detalje u vezi sa postupkom registracije, a opšta uputstva nalaze se i na njihovom sajtu.

Za svaku pruženu uslugu dužni ste da izdate odgovarajući račun.

S obzirom da se usluge iznajmljivanja vozila pružaju fizičkim licima, promet je neophodno evidentirati preko fiskalne kase. Dakle, potrebna vam je fiskalna kasa.

Zakon propisuje još jednu obavezu koja se tiče papirologije, a to je vođenje evidencije pruženih usluga.

Forma ove evidencije nije propisana, već je naznačeno da se evidencija vodi:

 • na dnevnom nivou,
 • po načelima urednosti i tačnosti,
 • na način koji ne dozvoljava brisanje unetih podataka,
 • kojim se omogućava uvid u podatke po hronološkom redu i
 • sadrži podatke
  • o registarskom broju vozila,
  • podatke o vozaču,
  • periodu korišćenja vozila,
  • podatke o korisniku usluge i dr.

S obzirom na navedeno, ovu evidenciju možete voditi u formi knjige, tako što ćete svakodnevno upisivati redom podatke o svakom zakupu vozila koji ste ugovorili, bez brisanja unosa, ili kroz poslovni program prilagođen vašoj delatnosti.

Vođenje evidencije u formi obične tabele u računaru ne ispunjava treće pravilo, pa se opredelite za neki drugi način beleženja.

Za kraj napominjemo da obveznici PDV-a imaju pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke, proizvodnje i uvoza:

 • putničkih automobila,
 • objekata za smeštaj tih dobara,
 • rezervnih delova,
 • goriva i potrošnog materijala za njihove potrebe,
 • iznajmljivanja, održavanja, popravki i drugih usluga, koje su povezane sa korišćenjem ovih prevoznih sredstava, kao i
 • dobara i usluga koji su povezani sa korišćenjem objekata za smeštaj tih dobara

ako prevozna sredstva koristi isključivo za obavljanje delatnosti prometa i iznajmljivanja navedenih prevoznih sredstava i drugih dobara.

Dakle, obveznici registrovani za pružanje rent-a-car usluga imaju pravo da PDV iskazan u računima dobavljača a u vezi sa putničkim vozilima koja isključivo koriste za iznajmljivanje odbiju kao prethodni, ako ispunjavaju i druge, opšte uslove za odbitak prethodnog poreza.

Poslednja izmena dana 27. oktobra 2016. u 10:49


  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »

  Miljan Ćupurdija

  Diplomirani pravnik, zaposlen u privrednim društvima Polet i Belica kao menadžer za pravne poslove i ljudske resurse. Obavlja funkciju predstavnika rukovodstva za IMS (QMS, EMS i OHSAS). Uređivanje poslovanja i funkcionisanja preduzeća shodno sistemu kvaliteta mu predstavlja poseban izazov i…… Saznaj više »