Bilo da treba da sastavite kalkulaciju za potrebe knjiženja ulaza robe ili samo želite da sagledate koliko vas košta određeno dobro koje nabavljate od dobavljača u inostranstvu, neophodno je da pažljivo sagledate sve troškove koje ste imali prilikom uvoza dobra (robe).

Pregled troškova nastalih prilikom nabavke, odnosno obračun nabavne vrednosti robe naziva se kalkulacijom.

Nabavka robe iz inostranstva je komplikovanija od nabavke na domaćem tržištu pa je i postupak obračuna nabavne vrednosti složeniji i zahteva više pažnje i znanja.

Poćićemo od strukture nabavne cene, kako bismo objasnili šta čini vrednost robe nabavljene u inostranstvu, a šta za uvoznika ne predstavlja trošak nabavke.

Stavke koje nemaju tretman troškova ne pojavljuju se u kalkulaciji.

Ilustrativna struktura nabavne vrednosti:

Fakturna vrednost robe
+ Zavisni troškovi nabavke nastali u inostranstvu
Nabavna vrednost robe pre carinjenja (carinska osnovica)
+ Uvozne dažbine (carina, akciza, pdv koji se ne može odbiti)
Nabavna vrednost nakon carinjenja (osnovica za pdv)
+ Zavisni troškovi nabavke u zemlji
Nabavna vrednost robe

Nabavna vrednost je zbir vrednosti po kojoj nam dobavljač prodaje robu (fakturna vrednost) i svih troškova koji nastaju od momenta isporuke do momenta prijema robe u magacin.

U troškove spadaju tkz zavisni troškovi nabavke (prevoz, osiguranje robe, pretovar, utovar, skladištenje, usluga špedicije, usluga carinjenja) i troškovi dažbina koje uvoznik plaća prilikom uvoza, a koji terete nabavku, kao što su carina, akciza i takse.

Porez na dodatu vrednost predstavlja trošak onda kada se ne može koristiti kao odbitni. Ovo je uvek slučaj kada je uvoznik van sistema PDV-a i kada uvoznik jeste u sistemu PDV-a ali nema pravo na odbitak poreza.

Kada uvoznik ima pravo da PDV koristi kao odbitni, iznos poreza ne predstavlja trošak i ne figuriše u ulaznoj kalkulaciji kao stavka koja uvećava nabavnu vrednost robe.

Prva specifičnost spoljnotrgovinskog prometa koja se odražava na izradu kalkulacije jeste način na koji se u međunarodnoj trgovini definiše prodajna cena.

Cena robe u međunarodnoj trgovini sadrži tri elementa

  • novčani iznos,
  • Incoterms klauzulu, i
  • odrednicu mesta isporuke.

Šta je INCOTERM klauzula?

Incoterms je zbirka skraćenica koje je propisala Međunarodna trgovinska komora, sa sedištem u Parizu, kako bi se olakšalo ugovaranje uslova isporuke u međunarodnom prometu. Svaka troslovna skraćenica sadrži raspodelu obaveza između kupca i prodavca prema mestu isporuke.

Takoreći, izborom Incoterm klauzule prodavac i kupac se jednostavno dogovaraju na kom mestu će izvršiti “primopredaju” robe i koje troškove u vezi sa isporukom plaća svaki od njih.

Na primer, ukoliko srpska firma uvozi keramiku od firme iz Madrida, izborom jedne od klauzula iz zbirke Incoterm klauzula one će ugovoriti ko plaća prevoz robe, da li je dobavljač obavezan da osigura robu u transportu, gde je mesto isporuke robe i slično.

Firma iz Madrida dostavla ponudu u kojoj navodi sledeću cenu

12.000 EUR EXW Madrid

To znači da španska firma prodaje robu po ceni od 12.000 EUR u svom skladištu. Firma iz Srbije treba da organizuje isporuku robe (prevoz, eventualno osiguranje, izvozno i uvozno carinjenje). Firma iz Madrida nema nikakve obaveze u vezi sa isporukom.

Međutim, ukoliko firma iz Madrida ponudi robu po ceni od 13.500 EUR DDU Beograd to znači da će za plaćeni iznos srpska firma dobiti željenu robu neocarinjenu na carinskom terminalu u Beogradu. Troškove i rizik isporuke snosi španska firma, a tek nakon preuzimanja robe u Beogradu, srpska firma preuzima troškove (pa i rizik) i organizuje uvozno carinjenje.

Dakle, Incoterms na jednostavan način određuju ko snosi troškove isporuke i eventualnu štetu na robi koja bi tokom isporuke nastala.

Više o Incoterms klauzulama može pročitati na Wikipedia stranici Incoterms.

Poslednja izmena dana 24. jula 2016. u 21:44


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »