Predali ste dokumentaciju za registraciju preduzetnika u Agenciji za privredne registre. (Ako niste, pogledajte naš vodič kako da to uradite ovde). Dok čekate njihov odgovor, informišite se šta će biti vaši prvi zadaci nakon registracije.

Izaberite sistem oporezivanja

Jedna od prvih finansijskih odluka koju treba da donesete je izbor sistema oporezivanja (ukoliko uopšte imate izbora). Predlažemo vam da prvo razmotrite opciju paušalnog oporezivanja. Ukoliko ispunjavate propisane uslove i odlučite se za nju, možete pogledati seriju tekstova na temu paušalnog oporezivanja na našem portalu. Zahtev za paušalno oporezivanje treba da podnesete u roku od 15 dana Poreskoj upravi, a primer zahteva možete preuzeti sa našeg sajta (Zahtev za paušalno oporezivanje).

Ukoliko ste, pak, uvideli da vam paušalno oporezivanje iz nekog razloga nije interesantno, opredeljujete se za vođenje poslovnih knjiga i sistem samooporezivanja. Umesto da vam visinu poreza i doprinosa utvrđuje Poreska uprava u rešenju (kakav je slučaj kod paušalnog oporezivanja), preuzimate obavezu vođenja poslovnih knjiga i  obračuna poreza prema ostvarenim rezultatima poslovanja. Obračun poreza obavljate sami, osnosno poveravate ga knjigovođi, pa se ovaj sistem naziva sistemom samooporezivanja.

Šta dalje? Koji su prvi koraci koje ćete preuzeti na samom početku rada vaše preduzetničke radnje[1]?

Evo nekoliko stvari koje treba da obavite kao preduzetnik koji će voditi poslovne knjige u prvih nekoliko dana nakon registracije.

Naime, nakon što ste predali zahtev za registraciju preduzetnika Agenciji za privredne registre, na njihovom web sajtu možete pratiti status svog predmeta, i kroz nekoliko dana videćete da je vaša radnja registrovana, ukoliko ste podneli ispravnu i potpunu prijavu. Pretragu podnetih prijava možete da obavite na sledećem linku.

Kada registrator APR donese Rešenje o registraciji, moćićete da ga preuzmete sa njihovog sajta. Ovaj primerak je neoveren, tako da može da posluži samo za vaš uvid. Institucijama sa kojima ćete raditi potreban je overen primerak, nekada u originalu, a nekada će biti dovoljna fotokopija.

Potrebno je da podignete vaše rešenje onako kako ste u vašoj prijavi   obeležili da želite, na primer lično na šalteru Agencije. Uz rešenje ćete dobiti i Potvrdu o PIB broju.

Sa Rešenjem o registraciji možete posetiti pečatoresca i izraditi pečat.

Ukoliko nemate popunjen i overen OP obrazac, pripremite i to. Nakon toga, možete posetiti poslovnu banku radi otvaranja tekućeg računa za svoju radnju. Tom prilikom potpisaćete ugovor o tekućem računu i popuniti karton depo potpisa u kojem se navode podaci osoba koje imaju pravo na potpis, a deponuje se i pečat radnje. Možete tom prilikom obaviti i prijavu za elektronsko bankarstvo, ukoliko to želite. Ono će vam omogućiti da plaćate račune iz svoje kancelarije, bez odlaska u banku, i da uvek imate uvid u stanje na vašem poslovnom računu.

U postupku registracije radnje očitavali ste svoju ličnu kartu. Ova kopija trebaće vam i nadalje u mnogim poslovima sa administracijom. Ukoliko niste sačuvali primerak, očitajte svoju ličnu kartu i pripremite nekoliko kopija. Lična karta sa čipom se očitava preko čitača ličnih karata, dok se kod lične karte bez čipa jednostavno kopira spoljašnjost kartice.

Prilikom registracije firme u Agenciji morali ste i da registrujete podatak o sedištu radnje. Ukoliko ste na datoj adresi zakupili poslovni prostor, potrebno je da imate ugovor o zakupu, a ako vam je neko ustupio prostor na besplatno korišćenje, potrebno je da prikupite dokaze da je ta osoba vlasnik prostora. Ako ste vlasnik svog prostora treba doneti dokaz o tome, a ako je prostor u vašem suvlasništvu, takođe i ništa nije potrebno van toga jer suvlasnici raspolažu kao i vlasnici. Za to može biti dokaz ugovor o kupoprodaji, ili izvod iz zemljišnih knjiga, a u slučaju da je poslovni prostor nasleđen tj. može se dostaviti i rešenje o ostavini.

Takođe, ako to još niste obavili, treba da izaberete i knjigovođu odnosno knjigovodstvenu agenciju koja će se baviti vašim računovodstvom i poreskim obavezama. Pod knjigovodstvenim agencijama podrazumeva se preduzetnik ili privredno društvo (doo je najčešći oblik), koji se kod Agencije za privredne registre registrovao za pružanje usluga računovodstva. Dakle, fizičko lice vam ne može pružati usluge računovodstva posredstvom ugovora o delu, ili na neki drugi način.

Izbor knjigovođe je posao kome treba posvetiti malo više pažnje, a naše savete na šta sve treba da obratite pažnju možete pogledati ovde.

Svi ovi poslovi nemaju neposredni rok u kome treba da ih obavite, ali su uslovljeni jednim drugim rokom, a to je rok od 15 dana da se prijavite Poreskoj upravi kao novi obveznik. Dokumentacija koja se predaje prilikom registracije se malo razlikuje u odnosu na set koji se predaje za privredna društva, pre svega u pogledu vrste prijave.

Naime, zakonom je definisan rok od 15 dana u kome treba da predate prvu poresku prijavu i uz nju propratnu dokumentaciju, i da vas Poreska uprava evidentira kao novog poreskog obveznika.

Preduzetnici koji vode knjige mogu da se opredele da isplaćuju ličnu zaradu, što je u određenom broju slučajeva povoljnija varijanta za preduzetnika. Lična zarada preduzetnika nije obaveza, već mogućnost.

Preduzetnici koji se opredele za isplatu lične zarade uz poresku prijavu podnose i Obaveštenje o isplati lične zarade, u roku od 15 dana od dana upisa u privredni registar. Obaveštenje se sačinjava u slobodnoj formi.

Poreska prijava ne može za sada da se preda elektronskim putem, već je potrebno da je odnesete svom referentu u papirnoj formi u nadležnu filijalu Poreske uprave, vi lično, ili neko drugi.

Odlazak u Poresku upravu iskoristite da predate ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa Poreske uprave kojim ovlašćujete svog knjigovođu da može za vas da predaje poreske prijave (osim ako to ne planirate da radite sami). Ovlašćenje se predaje na obrascu PEP. Više o davanju ovlašćenja i elektronskim servisima možete pročitati ovde.

Nezavisno od ovog postupka, možete svog knjigovođu ovlastiti i za korišćenje portala CROSO (Centralnog registra obaveznog socijalog osiguranja). Na taj način, knjigovođa će moći da izvrši eventualne prijave i odjave radnika, kada ih budete imali. Portal dozvoljava da radnika prijavite u roku od tri dana od dana sklapanja ugovora, pa je dobro da vaš knjigovođa bude spreman za rad, a ne da mu tek nakon što sklopite ugovor o radu dajete ovlašćenje i u žurbi predajete dokumentaciju i eventualno probijete rok od tri dana. Jer u tom slučaju, radnika nećete moći da prijavite elektronski, već ćete morati prijavu da nosite u papirnom obliku.

Ovlašćenje se daje tako što se propisani set dokumentacije dostavlja poštom na adresu Centralnog registra. Više o tome možete pročitati na njihovom sajtu www.croso.rs

Kada obavite ovih nekoliko koraka, spremni ste za rad. Vaše poslovanje pratiće vaš knjigovođa kroz dokumentaciju koju mu dostavljate, a kako će izgledati vaša saradnja možete da pročitate ovde.

[1]  U tekstu koristimo termin radnja, jer je odomaćen u praksi, iako je brisan iz zakona.

Poslednja izmena dana 25. marta 2016. u 11:08


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »