Vršenje tehničkog pregleda vozila je delatnost od opšteg interesa i to svakako najviše sa aspekta bezbednosti saobraćaja na putevima. Cilj ovih pregleda jeste da se korišćenjem određenih instrumenata i metoda utvrdi ispravnost vozila i njihova usaglašenost sa normativima i tehničkim uslovima koji se zahtevaju da bi vozilo moglo da saobraća na putu. Načelno je ideja da se preventivno deluje na bezbednost saobraćaja. Tehnički ispravno vozilo ujedno predstavlja osnovni uslov za registraciju vozila. Ovaj tekst bi sa jedne strane trebao da posluži kao smernica ukoliko želite da se bavite ovim poslom, a sa druge strane kao podsetnik na obaveze u vezi sa vršenjem tehničkih pregleda ukoliko vaša firma poseduje vozila.

Vršenje poslova tehničkog pregleda vozila

Godina je 1984. Otprilike smo tu zapeli kada govorimo o načinu vršenja i kontroli vršenja tehničkog pregleda obzirom da je pravilnik koji propisuje mimimalne uslove u pogledu tehničke opreme i kadrova za dobijanje ovlašćenja za vršenje tehničkog pregleda upravo iz te godine. Tehnologija se promenila i automobili se bukvalno svakodnevno usavršavaju, a mi smo nekako zapeli u prošlom veku. Možda baš zbog nepromenjenih uslova tehničkih pregleda danas ima prilično, ali ukoliko želite da se upustite u ove vode navešću osnove koje su vam potrebne da započnete posao.

Pre svega potreban vam je objekat u kome biste vršili tehnički pregled. Objekat mora biti dovoljne veličine da u njemu može da stane vozilo na kome se pregled vrši kao i da se sve operacije ispitivanja vozila od strane tehničara mogu vršiti na nesmetan način. Logično je da objekat mora da ima adekvatan pristup. Objekat takođe mora imati kanal odgovarajućih dimenzija (dakle prema kategoriji vozila koje želite da ispitujete) sa postavljenom dizalicom koja omogućuje kontrolu vešanja točkova na vozilu ili dizalicu koja podiže celo vozilo. Ovlašćenje za obavljanje ove delatnosti dobićete ako osim objekta ispunjavate uslove u pogledu uređaja, opreme i kadrova. U članu 3. Pravilnika o tehničkom pregledu vozila („Sl. glasnik SRS“, br. 23/84) navedena je oprema koja se mora posedovati i ujedno koristiti za vršenje pregleda. Pored ove opreme u članu 5. Pravilnika je navedena oprema koja se može, ali ne mora koristiti za pregled vozila. Važno je napomenuti da sva oprema mora biti ispravna odnosno etalonirana na najmanje svakih 6 meseci. Za obavljanje tehničkog pregleda neophodno je imati najmanje dva ovlašćenja radnika sa radnim iskustvom dužim od godinu dana od kojih jedan mora imati najmanje SSS – saobraćajnog ili mašinskog smera, a drugi stručnu spremu KV ili VKV automehaničara, odnosno biti automehaničar trećeg ili četvrtog stepena stručne spreme. Zanimljivo je da radno iskustvo ne mora biti nekog posebnog karaktera već se računa bilo koje radno iskustvno bez obzira u kojoj je oblasti ono stečeno. Ovi radnici moraju poznavati propise kojima se regulišu pitanja o tehničkim uslovima koja moraju ispunjavati vozila u saobraćaju na putevima i proveru njihovog znanja vrši ovlašćeni inspektor prilikom utvrđivanja uslova za dobijanje ovlašćenja.

Prilikom registracije kod APR – neophodno je upisati šifru delatnosti 7120tehničko ispitivanje i analize ili otvoriti ogranak privrednog društva sa ovom šifrom delatnosti. Minimalnu cenu tehničkog pregleda određuje Vlada Republike Srbije, ali možemo reći da je ona praktično neodređena i da je određuje samo pravno lice. Važno je napomenuti da ta usluga ne može biti besplatna. Kada ispunite sve propisane uslove, uplaćujete administrativnu taksu koja se kreće u iznosu od oko 90.000 dinara i zahtev za uvrđivanje ovlašćenja podnosite nadležnom organu ministarstva unutrašnjih poslova koji nakon utvrđivanja uslova odlučuje o tome da li će vam dodeliti rešenje ili ne.

Dodatno ovlašćenje

Propisi su predvideli mogućnost da organizacija koja poseduje ovlašćenje za vršenje tehničkog pregleda takođe može biti ovlašćenja za vršenje registracije motornih vozila i izdavanja registracionih nalepnica. Radi se dakle o javnom ovlašćenju koje inače vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali koje pod određenim okolnostima može biti povereno ovlašćenom tehničkom pregledu. Da bi dobili ovo ovlašćenje, pored dozvole za vršenje tehničkog pregleda morate imati u stalnom radnom odnosu na neodređeno vreme zaposlenog diplomiranog pravnika sa minimum 240 ESPB, posebnu prostoriju koja je zaštićena od ulaska trećih lica (šalter) i još neke uslove propisane članom 57. Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila. Ova usluga ne bi smela da se naplaćuje, ali izdavanjem polise osiguranja i registracione nalepnice, dolazite u mogućnost da objedinite pružanje usluge i da stranka sve može da završi na jednom mestu što predstavlja veliku prednost.

Obaveze pravnog lica koje poseduje vozila

Bilo koje vozilo koje učestvuje u saobraćaju na putu mora minimum jednom godišnje biti pregledano na tehničkom pregledu kako bi mu nakon overe tehničke ispravnosti bila produžena registracija. Tehnički pregled možete obaviti 30 dana pre isteka datuma na registracionoj nalepnici. Ono što predstavlja razliku jeste da se vozila kojima se vrši javni prevoz, prevoz opasnih materija, vozila na kojima se vrši obučavanje kandidata za vozače i još neke kategorije vozila moraju podvrgnuti tehničkom pregledu na svakih 6 meseci. Veoma je važno voditi računa o ovom roku jer propuštanje blagovremenog vršenja šestomesečnog tehničkog pregleda podrazumeva prekršajne sankcije.

Potencijalni problem

Zabunu i ujedno potencijalni problem donosi to što trenutno postoje dva propisa kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima iz 2009. godine predviđa vršenje šestomesečnog tehničkog pregleda u roku od šest meseci od početka važenja saobraćajne dozvole ili registracione nalepnice i mnogi se vode ovom zakonskom odredbom koja je praktičnija i jednostavnija za primenu. Međutim, prelaznim i završnim odredbama zakona definisano je da će se odredbe novog zakona primenjivati godinu dana nakon donošenja podzakonskog akta kojim se uređuju tehnički pregledi (zamena onog pravilnika iz 1984. godine). Na žalost taj pravilnik još uvek nije donet. Dok ne bude donesen važiće odredbe starog zakona o vršenju šestomesečnog tehničkog pregleda koji propisuje da se on vrši na 6 meseci od prethodnog tehničkog pregleda (ne od datuma na registracionoj nalepnici). Ovo izaziva nejasnoće i može vas doveti u situaciju te tehnički pregled vršite čak 3 puta u godinu dana.

Perspektiva

Nacrti pravilnika o vršenju tehničkog pregleda donose potencijalni niz promena u ovoj oblasti i oni su sastavljani u jeku savremenog doba i tehnologije. Predviđa se uvođenje obaveznog video nadzora koji bi služio kao dokaz da je vozilo zaista bilo na tehničkom pregledu. Osim toga previđa se i uvođenje jedinstvenog sistema tehničkih pregleda (softverska aplikacija) kako se ne bi desilo da neispravno vozilo jednostavno bude odvezeno na drugi tehnički pregled koji će „progledati kroz prste“ i tamo dobiti overu tehničke ispravnosti. Ideja je da softver alarmira kada se takvo vozilo pojavi. U pogledu kadrova je takođe predviđeno unapređenje u smislu adekvatnije provere znanja i licenciranja koje bi obavljala agencija za bezbednost saobraćaja. Međutim, ovo je borba koja već predugo traje i niko još nije našao dovoljno snage da bar neke promene izgura do kraja. Često se govori o bezbednosti saobraćaja, ali bezbednost saobraćaja počiva na tehnički ispravnim vozilima i pravilnom uređivanju ove oblasti. Do donošenja novih podzakonskih akata ostaćemo u nekom vakumu između 1984. godine i 21. veka.

Poslednja izmena dana 8. avgusta 2017. u 00:51


    Miljan Ćupurdija

    Diplomirani pravnik, zaposlen u privrednim društvima Polet i Belica kao menadžer za pravne poslove i ljudske resurse. Obavlja funkciju predstavnika rukovodstva za IMS (QMS, EMS i OHSAS). Uređivanje poslovanja i funkcionisanja preduzeća shodno sistemu kvaliteta mu predstavlja poseban izazov i…… Saznaj više »