Poslovni transfer podrazumeva prenošenje poslovanja preduzeća na drugu osobu kako bi se osigurao kontinuitet postojanja i poslovnih aktivnosti. Pored nasledjivanja vlasništva, ovaj postupak podrazumeva i prenošenje upravljanja i rukovodjenja preduzećem.

Česta grešaka vlasnika preduzeća je insistiranje na tome da deca preuzmu posao i nastave upravljanje firmom, bez obzira da li su oni zainteresovani za tako nešto ili ne.

I ovaj proces, kao i svaki drugi u preduzeću, mora biti adekvatno analiziran, planiran, vodjen i to spada u domen transfer menadžmenta.

Porodične kompanije u Srbiju su veoma brojne.

Istraživanja govore da oko 12,000 preduzeća u Srbiji čini rizičnu grupu sa aspekta kontinuiteta  poslovanja, zbog značajnog broja vlasnika koji će se u skoroj budućnosti suočiti pitanjem smene generacija.

Preduzeća čiji su vlasnici starosti 55 i više godina čine oko 30% svih registrovanih preduzeća u Agenciji za privredne registre Srbije, a oko 90% njih su i osnivači tih preduzeća, (eKapije, autor Marko Andrejić)

Vlasnici smatraju da je za poslovni kontinuitet bitno da sa vodjenjem posla nastavi osoba od poverenja i usled toga favorizuju članove porodice, bez obzira na stručnost i interesovanja naslednika.

Priprema kompanije za uspešan prenos vlasništva i upravljanje podrazumeva da su ispunjeni neki preduslovi koji se odnose na transparentnost dosadašnjeg poslovanja.

Transparentno poslovanje oslanja se na jasnu organizacionu strukturu, poslovnu politiku preduzeća kao dokument koji definiše strategiju i ciljeve preduzeća, reguliše interno operativno funkcionisanje, transparentnu komercijalnu politiku preduzeća, koja kao deo poslovne politike, uredjuje odnose sa eksternim saradnicima-kupcima, dobavljačima, omogućava kontinuitet rada bez obzira da li upravljanje nastavlja naslednik ili neko iz menadžerske strukture ko nije u srodstvu.

Vlasništvo ne treba izjednačavati sa upravljanjem.

Čak i ako se realizuje situacija da budući vlasnik, naslednik bude i direktor kompanije pisana dokumenta mogu samo da olakšaju taj transfer.

Na ovaj način za transfer biznisa su spremni i osnivač i potencijalni naslednici.

Na temu transfer menadžmenta razgovarali smo sa Miodragom Pantović, saradnikom kompanije i jednim od nasledniika kompanije Akvapan inženjering iz Čačka. Kompanija Akvapan postoji preko 20 godina, ima izgradjene modele funkcionisanja i ono što on ističe kao izazove vezano za uključivanje u porodični biznis tiče se cene koja se mora da “platiti”. Po njemu to je da imate malo privatnog vremena, i da se taj mali deo slobodnog vremena mora staviti u u službu posla. Uključivanje u porodični posao dosta zavisi od uticaja osnivača, ali isto tako zavisi od toga da li druga generacija želi da se uključi u poslovanje, da li je spremna na učenje i naporan rad. Naslednici treba da se pripreme da prepoznaju sve jake strane svoje kompanije, a da slabosti kompanije otklone u najvećoj meri. Kao preporuku za prevazilaženje generacijskog jaza on smatra bitnm adekvatno uključivanje naslednika u poslovanje firme kroz odredjivanje odgovarajuće pozicije u firmi. Vlasnik treba da pripremi kompaniju da može da funkcioniše bez njegovog prisustva. On mora da odluči kada i kako će da prepusti vodjenje kompanije. Vlasnik kompanije prema svojoj proceni treba polako da prepušta operativno poslovanje nasledniku, a upravljanje kapitalom i strateške odluke treba da donose zajedno.

Gledano iz ugla naslednika, prenos vlasništva je još složeniji, i očekivanja su drugačija.

Nekada postoji volja i od strane osnivača i naslednika da zajednički rade na ovom kompleksnom i strateški bitnom pitanju presudnom za održivost i rast preduzeća, ali je potrebna i dodatna spremnost da se investira u dalje obrazovanje i učenje, stručnu podršku u uključivanju naslednika, primenu novih poslovnih modela i sagledavanja, poput saradnje sa poslovnim udruženjima, poslovnim školama, konsultantima itd.

Adizes SEE je osnovao Klub 2040, koji okuplja mlade ljude između 20 i 40 godina starosti, za koje se veruje da bi do 2040. godine ili pre mogli da naslede svoje roditelje na čelu porodičnih kompanija. Na sastancima se razgovara o njihovoj budućnosti i pripremama za transfer biznisa.

Poslednja izmena dana 13. decembra 2017. u 09:54


    Biljana Lazarević

    Rođena je 1977. godine, na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu, diplomirala smer menadžment; Nakon toga završila brojne obuke iz oblasti kontrolinga, pisanja EU projekata, menadžmenta i prava. Radno iskustvo u privredi i bankarskom sektoru, u velikim multinacionalnim sistemima i kompanijama…… Saznaj više »