Ukoliko niste baš tako moćni kao Džejson Stejtam ili nemate tako dobrog ortaka kao što je Paja imao Jareta, mogli bi zajedno da prođemo sve ono što je potrebno prosečnom stanovniku naše zemlje ukoliko želi da se bavi transportom, odnosno prevozom tereta. Administracija i papiri su ovde neminovni, ali ukoliko ste rešili da postanete preduzetnik koji će se baviti prevozom robe i od toga živeti, naoružajte se strpljenjem, a ja ću se u ovom tekstu potruditi da Vam celu muku svedem na najmanju moguću meru.

„Srbija brale“. Do pre nekoliko godina bavljenje ovom delatnošću u Srbiji je bilo dosta jednostavnije. Danas, u jeku novih propisa, kako onih koji su već doneseni, tako i onih u najavi, stvari postaju malo komplikovanije. Iz iskustva znam da recimo obavljanje međunarodnog prevoza još malo pa zahteva da u kamionu imate knjigovođu ili sekretaricu. Pojavljuje se pregršt nekih papira, pravila, dozvola i ne znam čega sve. To sve se poslednjih godina polako, ali sigurno prenosi i na domaće prevoznike. Generalno kvalitet prevoza u Srbiji će u narednim godinama svakako biti bolji i veći, ali otpočinjanje samostalnog posla će biti sve skuplje i zahtevaće više početnog ulaganja. Pa, ukoliko u Vama čuči duh Krstivoja Krstića, da počnemo. Ko zna, možda ćete jednog dana imati svoju flotu?

Ljuta mašina će odneti najveći deo vašeg početnog kapitala. Od izbora i visine vašeg uloga zavisi koliko ćete u narednim godinama morati da potrošite na održavanje, servise i popravke. Zato pažljivo birajte. Izbor vozila će takođe odrediti kapacitete sa kojima raspolažete i donekle vrstu prevoza kojim ćete moći da se bavite. Tovarni prostor, visina istog, gabariti, stranice, vrsta tahografa i slično su sve detalji na koje treba obratiti pažnju. Svakako je najbolje da ukoliko niste baš eskpert, sa sobom povedete mehaničara koji će detaljnije da pregleda vozilo koje Vas zanima. Naravno, nakon toga sledi prenos vozila, provera ispravnosti tahografa (baždarenje), tehnički pregled i registracija vozila. Verujem da mnogi znaju, ali je opet važno napomenuti da se za teretna vozila u Republici Srbiji tehnički pregledi obavljaju dva puta godišnje. Jednom prilikom registracije, a drugi put nakon šest meseci. Takođe treba napomenuti da sertifikat o baždarenju analognog tahografa važi godinu dana, a sertifikat o baždarenju digitalnog tahografa dve godine i o tome treba posebno voditi računa jer su sankcije dosta visoke.

Dalje, preduzeće. Osnivanje preduzeća u Srbiji je sve u svemu dosta jednostavno. Iskreno smatram da je najbolje obratiti se knjigovođi, pravniku ili kontaktirati neku od agencija koje se bave ovim poslovima. Cena osnivanja, a i usluga ovih agencija uopšte nije visoka. Recimo da je to nekih šest-sedam hiljada dinara. Uglavnom u sklopu usluge dobijate i pečat, tako da je to verovatno najbolja moguća opcija. Nećete skupo platiti, a uštedećete sebi vreme i par sedih na glavi. Svakako će Vas to pitati, ali opet je važno da napomenete kojom ćete se delatnošću baviti. 4941 – drumski prevoz tereta je vaša magična lozinka. Nakon toga sledi otvaranje računa u banci. Celom ovom delu administracije ne bih davao posebnu pažnju jer praksa svakako pokazuje da će ove poslove za Vas obavljati neko drugi. To su u većini slučajeva, kako sam već i napomenuo gospoda iz knjigovodstva. Raspitajte se malo i verujem da ćete za prilično male novce naći nekog ko će obavljati „prljavi“ posao za Vas. Poreske prijave, rešenja, doprinosi, izveštaji i ostalo ne trebaju da budu na pameti gospodinu vozaču kada kreće na „šljaku“.

Dakle zaokružili smo dve celine. Sada imamo firmu, imamo vozilo. Šta dalje?

Da bi smo konačno mogli da se bavimo transportom, neophodna nam je dozvola ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Pravni okvir za ovaj postupak definiše Zakon o prevozu tereta drumskom saobraćaju (Sl.Glasnik RS. 68/2015). U članu 7 navedenog zakona propisano je da se licenca za prevoz može izdati privrednom društvu koje ispunjava određene uslove u pogledu poslovnog ugleda, finansijske sposobnosti, profesionalne osposobljenosti, stvarnog i stalnog sedišta, voznog parka i vozača. Ono što je najosnovnije je to da ste Vi i vaša firma „čisti“ pred zakonom u pogledu određenh zabrana, kazni i zaštitnih mera. Kako smo ovaj tekst posvetili prevozu u unutrašnjem saobraćaju onda ćemo upravo za taj slučaj navesti koje finansijske uslove treba ispuniti, jer se oni razlikuju od onih za prevoz u međunarodnom saobraćaju. Zakon kaže ovako, najpre morate redovno izmirivati poreske i poslovne obaveze, a onda na dan podnošenja zahteva morate imati rezerve u iznosu od 2000 evra za prvo vozilo i 1000 evra za svako sledeće vozilo. Što se tiče profesionalne osposobljenosti, s obzirom da situacija može da varira od lica do lica, moja preporuka jeste da pročitate članove 10 i 11 zakona. Vrlo jasno je definisano šta je od stručne spreme i radnog iskustva potrebno, a isto tako ukoliko ih nemate, na koji način se nadoknađuju. Još je važno imati adresu na kojoj će se čuvati dokumentacija, ali ta adresa je određena još prilikom registracije firme.

Ostaje još vozni park i vozači. Morate imati najmanje jedno teretno vozilo ili skup vozila u vlasništvu, po osnovu ugovora o zakupu ili ugovora o finansijskom lizingu, s tim što ugovor o zakupu mora biti zaključen na minimum šest meseci. Važno je još napomenuti da vozilo morate propisno da obeležite, pa tako zakon propisuje da na bočnim stranama kabine mora biti ispisano poslovno ime preduzeća sa slovima visine minimum 5 cm i bojom koja se bitno razlikuje od boje vozila. Takođe je neophodno da dostavite potvrdu proizvođača o ispunjenosti tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i o ispunjenosti tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti saobraćaja. Zakon još propisuje da morate imati minimum jednog angažovanog vozača po teretnom vozilu ili skupu vozila.

Kada sve ovo isproveravate, ispunite, fotografišete i na kraju sakupite, uz uplatu takse podnosite zahtev ministarstvu za dobijanje dozvole. Važno je napomenuti da istu taksu plaćate bilo da prijavljujete jedno ili više vozila, tako da ako u kratkom vremenskom periodu planirate da se pojačate vozilima, najbolje je da sačekate, pošaljete jedan zahtev i platite samo jednu taksu. Nadežni organ na osnovu svega što ste poslali odlučuje o vašem zahtevu i ukoliko je sve u redu sada već možete da razmišljate o operativi.

Pre nego što krenete da vitlate krivinama još jednom je jako važno da proverite da li Vaše vozilo poseduje sve od opreme kako bi moglo biti na putu. U pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila propisano je šta sve od opreme vozilo mora da poseduje. Dakle, rezervni točak, aparat za gašenje požara,sigurnosni trougao,oprema za pružanje prve pomoći (komplet prve pomoći), klinasti podmetači,čekić za razbijanje stakla,uže ili poluga za vuču, zimska oprema (lanci i lopata) je sve ono što mora da se nalazi u Vašem vozilu.

Kako sam na početku teksta pomenuo povećanje administracije vozačima, kako vozilo, tako i Vi sami morate da imate određene papire kako bi mogli da obavljate prevoz. U vozilu kojim obavljate prevoz morate imati ispravno popunjen putni nalog, otpremnicu, saobraćajnu dozvolu, rešenje ministarstva o dozvoli za obavljanje prevoza i ugovor o radu.

Važna napomena je da ukoliko imate vozilo koje poseduje tahograf, obavezno vodite računa o vremenu upravljanja, pauzama i odmorima o čemu sam detaljno pisao u jednom od svojih prethodnih tekstova.

Ključno pitanje je koliko posla za transportere ima i kako naći angažman?

Posla, da kažemo ima, ali je važno gde ćete ga tražiti. Kao početnik koji se uključuje u tržišnu utakmicu sigurno ćete naići na mnogobrojne prepreke. Jedan od predloga jeste da se javite nekom od većih prevoznka koje imate u okruženju, pa će Vas oni sigurno angažovati onda kada svojim kapacitetima ne mogu da obave posao na vreme. Isto tako je sigurno da će se potruditi da Vas zakinu za cenu, ali ovo je ipak jedan od boljih načina kako da krenete da šljakate. Osim toga, bacite pogled s vremena na vreme na portal javnih nabavki. Možda baš tamo zaradite svoju crkavicu. Kao i u svakom poslu i ovde će do izražaja doći Vaš preduzetnički duh, tako da ako ste snalažljivi možda jednog dana stvarno posedujete flotu od nekoliko desetina ili stotina vozila. U svakom slučaju kada Vam granice Srbije postanu tesne, počnite da razmišljate o inostranstvu. Više se zarađuje, a i putevi su bolji.

Do sledeće krivine.

Foto: Kārlis Dambrāns

Poslednja izmena dana 29. januara 2016. u 19:21


Miljan Ćupurdija

Diplomirani pravnik, zaposlen u privrednim društvima Polet i Belica kao menadžer za pravne poslove i ljudske resurse. Obavlja funkciju predstavnika rukovodstva za IMS (QMS, EMS i OHSAS). Uređivanje poslovanja i funkcionisanja preduzeća shodno sistemu kvaliteta mu predstavlja poseban izazov i…… Saznaj više »