U dosadašnjem poslovanju, ili samim kretanjem u poslovnim krugovima, do sada ste se sigurno nekoliko puta susreli sa izrazom “en-di-ej” koji se u našem pravu ustalio kao izraz kojim se označava neodavanje tajni ili obavezivanje na poverljivost i čuvanje podataka u smislu ugovora. Izraz je preuzet iz engleskog jezika i odnosi se na skraćenicu NDA od Non-Disclosure Agreement. U engleskom su u upotrebi i sledeće skraćenice za ugovore koje se manje-više odnose na istu materiju: SA – Secrecy Agreement, CA – Confidentiality Agreement, PIA – Proprietary Information Agreement i CDA- Confidential Disclosure Agreement.

Ova vrsta ugovora je veoma česta u delatnosti informacionih tehnologija, bankarstvu, i gotovo svakoj inovativnoj delatnosti, što ni ne čudi jer se njime ugovorne strane obavezuju na poverljivost, odnosno neodavanje određenih informacija.

Takođe je čest slučaj, ne samo sa ovom vrstom ugovora, da se u domaćem pravnom prometu i za svrhe domaćeg ugovaranja koriste prevodi stranih ugovora. Kako u zemljama engleskog govornog područja, odakle je ovakav ugovor i potekao, vladaju drugi zakoni, tako nije dovoljno prevesti samo naziv ugovora, već i njegovu sadržinu.

Ukratko rečeno, ugovor o poverljivosti je ugovor kojim se strane obavezuju na čuvanje određenih informacija kao tajne.

Pre svega, informacije na čije se čuvanje ugovorne strane obavezuju moraju da budu određene ili odredive. Zakonom o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja) propisano je da se ugovorna obaveza može sastojati u davanju, činjenju, nečinjenju ili trpljenju, kao i da ugovorna obaveza mora biti moguća, dopuštena i određena, odnosno odrediva ((član 46)). Kad je predmet obaveze nemoguć, nedopušten, neodređen ili neodrediv, ugovor je ništav ((član 47)).

Takođe, ugovorom o poverljivosti ne mora nužno jedna od ugovornih strana biti naznačena kao davalac a druga kao primalac poverljive informacije. Postoje slučajevi kada je zaista tako, na primer kada angažujete zaposlenog da radi na poslovima koji mu omogućavaju da sazna poslovne tajne Vaše firme. Isto tako, postoje i slučajevi kada i davalac i primalac poverljive informacije može biti ista ugovorna strana. Recimo, u slučaju da dve kompanije sarađuju na zajedničkom projetku, jedna kompanija može od druge saznati poverljive informacije putem same realizacije zajedničkog projekta.

Specifična pravna vrednost ugovora o poverljivosti je i ta što on može da bude zaključen nezavisno od bilo kog drugog pravnog posla. Recimo da Vaša firma ima potrebu da razvije inovativni softver i da želi da pregovara sa nekoliko softverskih kompanija o tom razvoju. Sa svakom od njih možete zaključiti ugovor o poverljivosti, čak i pre otpočinjanja pregovora. Tokom procesa pregovaranja, izložićete potrebe Vaše firme drugim kompanijama kako bi mogle da Vam daju ponudu, a izabraćete samo jednu od kompanija sa kojom ćete sarađivati. Ta kompanija, kao i druge kompanije koje niste angažovali, biće vezane ugovorom o poverljivosti i informacije koje ste im dali u toku pregovora ostaće tajna.

Ugovorom o poverljivosti poželjno je ugovoriti i sam način čuvanja poverljivih informacija, kao i definisati odgovornost za odavanje istih. Ovu odgovornost možete ugovoriti kao određeni ili odredivi novčani iznos, na primer. Ona strana koja na osnovu zakona, odnosno eventualne sudske odluke odaje neku informaciju obuhvaćenu ugovorom o poverljivosti, ne može se smatrati odgovornom za odavanje takve informacije.

Ukoliko zaključujete ugovor o poverljivosti sa inostranom kompanijom ili fizičkim licem, dobro bi bilo da ugovorite i primenu prava i nadležnost suda za rešavanje eventualnog spora po ovom ugovoru.

Poslednja izmena dana 9. novembra 2015. u 11:02


Žarko Ptiček

Žarko Ptiček je rođen u Beogradu 1977. godine. Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta Union, član je Statutarne komisije RNIDS. Od 2000. do 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio administrator studentske računarske mreže sa zadacima…… Saznaj više »