Upis radnog staža – M4 obrazac

Jedan od tri socijalna doprinosa koji poslodavac plaća prilikom isplate zarade jeste i takozvani PIO doprinos – doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Vremenski period za koji je određeno fizičko lice bilo prijavljeno na osiguranje i za koji mu je obračunat i plaćen doprinos za PIO naziva se staž osiguranja (dalje u tekstu koristićemo termin radni staž).  

Ostvarivanje propisanog broja godina radnog staža je jedan od uslova za odlazak u penziju. Zbog toga je vrlo važno da se staž osiguranja pravilno obračuna i upiše u evidenciju Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO Fond) za svako fizičko lice.

Upis staža vrši se kod većine poslovnih subjekata predajom M4 obrasca PIO Fondu do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu. Izradu i predaju M4 obrasca vrše sami poslodavci (odnosno njihove knjigovođe). Izuzetak su paušalno oporezovani preduzetnici koji ne predaju M4 obrazac, već im upis staža vrši referent Poreske uprave prilikom gašenja radnje.

M4 obrazac sadrži spisak svih fizičkih lica kojima je uplaćen PIO doprinos u prethodnoj godini, sa iskazanom dužinom staža i visinom uplaćenih doprinosa. Na M4 obrascu naćiće se podaci o imenu, prezimenu, matičnom broju, dužini radnog staža i visini doprinosa za sve radnike koji su radili u firmi tokom godine, kao i sve druge kojima je po osnovu nekog ugovora isplaćena naknada na koju se plaća i PIO doprinos (ugovor o delu, dopunskom radu, privremenim i povremenim poslovima itd)

Obrazac se može predati samo kada su isplaćeni svi doprinosi koji su obračunati tokom godine i to svim osiguranicima (radnicima), o čemu se podnose odgovarajući dokazi.

Primera radi, ukoliko je firma tokom godine imala 9 stalno zaposlenih radnika koji su radili svih 12 meseci, neophodno je da svih 12 plata sa pripadajućim doprinosima budu isplaćene svim radnicima, da bi mogao da se preda M4 obrazac, prema kome će Fond PIO upisati svakom radniku po jednu godinu radnog staža.

Firma koja nije isplatila doprinos na zarade za sve mesece u prethodnoj godini ne može predati M4 obrazac. Da je poslodavac iz našeg primera isplatio plate od januara do oktobra 2014. godine , ali ne i novembarsku i decembarsku platu, ne bi mogao da preda M4 obrazac za 2014. godinu.  M4 se ne može predati ni parcijalno za određene zaposlene kojima je zarada u potpunosti isplaćena, ako postoje zaposleni kojima nisu usplaćeni svi doprinosi u predmetnoj godini.  Recimo da je poslodavac isplatio zarade svim radnicima osim jednom. Iako 8 radnika ima regularno uplaćene doprinose, njima neće biti upisan staž za 2014. godinu. Poslodavac će morati da isplati platu i pripadajuće doprinose i devetom zaposlenom da bi mogao da preda M4 obrazac. Tek nakon toga, svim zaposlenima biće upisan radni staž.

M4 obrazac predaju i firme za svoje osnivače koji nisu u svom privrednom društvu u radnom odnosu, ali u njemu obavljaju rad u smislu rukovođenja i za koje se plaća PIO doprinos. Ukoliko su ovi osnivači zaposleni u drugom privrednom društvu koje će za njih predati M4 obrazac, i upisati im staž, njihovo privredno društvo unosi samo podatak o visini doprinosa ali ne i podatak o dužini staža, da se podaci o stažu ne bi duplirali.  

Prilikom obračuna dužine staža osiguranja, specifično je da se računa da svaki mesec traje 30 dana, bez obzira na njegovu stvarnu dužinu. Za nepune mesece, od broja 30 oduzimaju se dani u mesecu koje radnik nije radio kod poslodavca. Tako će radniku koji je radio od 01. januara do 30. decembra iste godine biti upisan staž od 11 meseci i 29 dana (iako je radnik de fakto radio 11 meseci i 30 dana). Smatra se da decembar ima 30 dana, a jedan dan u decembru radnik nije radio.

Poslednja izmena dana 1. septembra 2015. u 10:59


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »