Možda najbolji početak razmišljanja o ideji da uvedete sistem mentorstva u Vašu firmu jeste da se setite nekoga ko Vam je pomogao da ostvarite ciljeve koje ste imali, bilo da su lični ili profesionalni. U stvari, setite se posebno zašto Vam je to pomoglo i na koji način Vam je ta osoba pomogla. Setite se koje važne stvari vam je (po)kazala i kako Vam je pomogla da preskočite neke prepreke ili brže savladate neke korake.

Sigurno odlično znate koliko bi Vam bilo teže bez te pomoći i podrške, ili koliko sporije biste se razvijali. Ista je situacija i sa svakim Vašim zaposlenim. Ovde je posebno bitna stvar da baš Vi imate direktan interes da se svako od njih što bolje i lakše razvija- kompetentniji zaposleni će stvarati veću vrednost u budućnosti.

Šta zapravo jeste mentorstvo i zašto je bitno? Mentorstvo je proces u kojem zaposleni sa više iskustva i znanja pomažu kolegama koji su manje iskusni i imaju skromnija znanja da (brže) nauče konkretne stvari i razviju specifične veštine, i na taj način omogućavaju da se brže razviju i napreduju. Pri tome, to mentorstvo može biti formalno i neformalno. Formalno podrazumeva ono što ste definisali i uspostavili kao sistem, dok neformalno predstavlja stalnu aktivnost koja se neformalno odvija tokom čitavog radnog veka. Možete napraviti i program mentorstva za koje će zaposleni moći da se prijave, pa da napravite selekciju i grupe.

Važna stvar za formalno mentorstvo jeste da ga sprovodite planski i namenski, sa tačno određenim ciljem i često sa određenim rokom, dok je neformalno mentorstvo praktično stalna aktivnost svakoga ko vodi neki tim.

Kada ćete sprovoditi formalno mentorstvo? Onda kada želite da zaposleni ili novozaposleni za brže vreme podigne nivo kvaliteta svog rada ili brže savlada proces rada. Postoje situacije da želite da nekog od zaposlenih promovišete na višu poziciju, kako bi zamenio nekoga ili se i bez toga ostvario. Naravno, u svim tim situacijama je odličan način da ostvarite ciljeve dodeljivanje mentora. Kako i taj mentorov rad ne bi bio stihijski, uspostavite sistem i obezbedite da se radi planski. Definišite sve oblasti i teme kroz koje mentor treba da provede kolegu kojeg mentoriše. Definišite vremenske okvire za svaku od njih i termine u kojima će Vas mentor obaveštavati i o napretku. Vrlo je važno unapred definisati metriku i meriti napredak. Kako biste maksimizovali rezultate mentorskog rada, nađite model da na najbolji način uparite mentora i mentorisanog zaposlenog, kako bi se njihovim skladnim radom postigli najveći efekti.

Čemu sve to i ko je tu na dobitku?

Firma. Uspostavlja se mentorski program, kao deo kulture u firmi. Koristite sopstvene resurse, umesto angažovanja spoljnih saradnika. Povezujete eksperte u kompaniji sa drugim zaposlenim, kojima je potrebna pomoć u razvoju. Pospešujete transfer znanja i veština sa profesionalaca koji su dugo u firmi na zaposlene koji tek preuzimaju značajnije uloge. Doprinosite profesionalnom razvoju zaposlenih. Podržavate strateške ciljeve.

Mentorisani zaposleni. Dobijaju mentorsku ekspertizu i lekcije do kojih bi teško došli ili bi im bilo potrebno mnogo vremena. Razvijaju jasniju sliku i fokus onoga što je potrebno za bolji profesionalni razvoj u firmi. Povezuju se sa profesionalcima koji imaju značaj i uticaj u firmi. Stiču specifična znanja i veštine, potrebne za bolji profesionalni razvoj. Dobijaju značajne povratne informacije kao deo organizovanog procesa.

Mentor. Zadovoljstvo zbog prepoznavanja kvaliteta i dodeljivanja uloge mentora, mogućnosti da podeli svoju ekspertizu. Unapređuje svoju karijeru, dodajući i razvijajući ulogu mentora. Posredno uči i nove detalje o drugim delovima firme.

Mentorstvo je proces. Jednim ciklusom se ne završava sve. Završetak jednog ciklusa može biti samo polazna osnova za drugi ciklus, koji može početi nakon određenog perioda. Takođe, i ovaj proces se može unapređivati. Kada završite neku fazu i obavezno kada završite ceo ciklus, napravite evaluaciju procesa- iz svih uglova i od svih aktera prikupite informacije o procesu, sagledajte šta je bilo dobro i šta to može da se unapredi, pa te smernice ugradite u plan za sledeći ciklus.

Mentorstvo unapređuje zaposlene, mentore i firme. Zato, unapređujte i mentorstvo. Počnite.

Poslednja izmena dana 8. oktobra 2017. u 23:54


Aleksandar Drenovac

Aleksandar je vodeći konsultant i trener u E2 Element konsultantskoj kompaniji. Kompanijama koje stvarno žele napredak pomaže da uspostave i unaprede organizaciju, razviju i unaprede sisteme upravljanja (procesima, projektima, kvalitetom, rizicima, promenama, performansama, obukom i razvojem), optimizuju poslovanje, unaprede timove…… Saznaj više »