Osnovali ste privredno društvo (pravno lice) ulaganjem svoje imovine kroz osnivački kapital. Sada želite da novcem sa tekućeg računa firme uplatite sebi letovanje. Vaš pravnik i knjigovođa signaliziraju da to ne činite. Ako pomislite da je novac firme vaš jer je i firma vaša – varate se.

Jedna od osnovnih karakteristika privrednog društva (a njegov najčešći oblik je društvo ograničene odgovornosti) jeste podvojenost imovine pravnog lica od imovine vlasnika.

Nakon ulaganja lične imovine vlasnika u privredno društvo, imovina postaje vlasništvo privrednog društva. Privredno društvo je pravno lice koje ima sopstvenu imovinu i obaveze.

Vlasnik ne može slobodno raspolagati imovinom pravnog lica kao da je njegova lična. Imovina pravnog lica koristi se isključivo u svrhe obavljanja delatnosti radi koje je i osnovano.

Kada vlasnik kupuje preko računa firme garderobu za sebe ili članove svoje porodicee, plaća račune za komunalije za svoj privatni stan ili uzima robu koja je vlasništvo firme za sopstvene potrebe, tada govorimo o uzimanju iz imovine privrednog društva koje se prema Zakonu o privrednim društvima smatra zloupotrebom pravnog lica.

Vrsta sredstava koja se koristi nije presudna, već je u pitanju namena. Sredstva preduzeća treba da se koriste isključivo u svrhe obavljanja delatnosti, bez obzira na to da li se radi o potrošnji gotovine, novca sa tekućeg računa ili plaćanju putem platnih kartica.

Sve šira primena poslovnih platnih kartica (Visa business kartica) dovela je i do širenja problema dokumentovanja plaćanja koja su izvršena ovom karticom. U praksi je sve češći slučaj da vlasnik preduzeća plaća poslovnom karticom a da račune za robu i usluge koje je platio ne dostavlja firmi/knjigovođi na obradu. Pošto ne postoji račun, kao dokaz da se radi o poslovnoj potrošnji, ovakva potrošnja tretira se kao uzimanje vlasnika iz imovine za lične potrebe. Isti tretman ima i podizanje novca sa bankomata.

Još jedan slučaj zloupotrebe pravnog lica bio bi i korišćenje građevinskog materijala koji je nabavljen preko firme za građene privatne kuće.

U svim opisanim slučajevima, država smatra da je vlasnik ostvario prihod od svoje firme i zahteva da on bude oporezovan kao drugi prihod, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, po stopi od 20% uz priznavanje normiranih troškova po istoj stopi.

Pored motiva naplate poreza, država na ovaj način štiti i poverioce firme (one kojima firma duguje). Naime, vlasnik može da podigne samo novac koji je i zaradio, a to je dividenda, koja se isplaćuje iz dobiti firme.

Poslednja izmena dana 10. oktobra 2015. u 04:07


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »