Vodič kroz porez po odbitku na “uvoz” usluga

Pročitali ste da je od 1.marta 2016. godine uveden novi porez na dobit po odbitku na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti … Nastavi sa čitanjem Vodič kroz porez po odbitku na “uvoz” usluga