Kako sve češće pristižu pitanja na temu prodaje brze hrane tj. „fast food“, iza ovog teksta stoji ideja da sve koji se interesuju za prodaju brze hrane upoznamo sa propisima koji se na njih primenjuju i koji su zapravo primenjivi na većinu drugih ugostiteljskih delatnosti, dakle bez obzira da li prodajete pljeskavice, kolače, ceđene sokove ili teleće šnicle, a eventualna specifičnost za prodaju brze hrane biće posebno naglašena.

Lice koje prodaje brzu hranu je ugostitelj, dakle preduzetnik ili neki oblik privrednog društva koji obavlja ugostiteljsku delatnost (u ovom konkretnom slučaju, pripremanje i usluživanje hrane), a to sve u ugostiteljskom objektu (funkcionalno povezanom, posebno uređenom i opremljenom prostoru koji ispunjava propisane minimalne tehničke i sanitarno-higijenske uslove za pružanje ugostiteljskih usluga, odnosno za obavljanje ugostiteljske delatnosti).

Osnovni propis za ovu oblast je Zakon o turizmu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon, 93/2012 i 84/2015).

Pre bilo čega drugog, potrebno je da se registrujete kao preduzetnik ili neki oblik privrednog društva, odaberete pretežnu delatnost, a o čemu se možete informisati na sledećim linkovima: Vodič za osnivanje preduzetnika, Oblici organizovanja i kako se opredeliti za njih, Kako odabrati pretežnu delatnost?, Osnivanje ogranka domaćeg privrednog društva.

Ukoliko ugostitelj obavlja ugostiteljsku delatnost u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, dužno je da za tu delatnost obrazuje ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta, a koji ogranak se registruje u Agenciji za privredne registre i evidentira u Registru turizma.

U slučaju da ugostitelj obavlja ugostiteljsku delatnost van sedišta, dužan je da za tu delatnost u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja obrazuje ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta, a koji ogranak se registruje u Agenciji za privredne registre i evidentira u Registru turizma.

Obaveze ugostitelja

Zakon o turizmu ugostitelja obavezuje da:

 1. na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne poslovno ime i sedište, naziv i vrstu ugostiteljskog objekta, prema pretežnoj vrsti usluga koje se u njemu pružaju; kao i da na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne radno vreme i da se u svom poslovanju pridržava propisanog radnog vremena;
 2. na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne oznaku kategorije odnosno posebnog standarda koji se u njemu pruža, utvrđenog rešenjem ministra odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
 3. se evidentira u Registru turizma i da u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja u kom obavlja ugostiteljsku delatnost drži rešenje o upisu u odgovarajući registar i uverenje o evidentiranju u Registru turizma;
 4. u ugostiteljskom objektu održava prostorije i opremu i pruža usluge prema propisanim minimalno tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima, kao i standardima za vrstu objekta u kojoj obavlja delatnost i za kategoriju koja mu je određena rešenjem ministra odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
 5. u pisanom, govornom ili vizuelnom javnom oglašavanju tačno koristi vrstu ugostiteljskog objekta koja mu je određena rešenjem ministra odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
 6. istakne cene hrane, pića i napitaka u cenovnicima koji moraju biti dostupni korisnicima usluga u dovoljnom broju primeraka i na svakom mestu gde se korisnici uslužuju;
 7. se pridržava istaknutih, odnosno na drugom mestu objavljenih cena;
 8. za svaku pruženu uslugu izda propisan račun;
 9. utvrdi normative hrane i pića koje uslužuje i na zahtev korisnika usluga omogući uvid u te normative, kao i da usluge pruža u odgovarajućoj količini i prema tim normativima;
 10. pružanje ugostiteljske usluge ne uslovljava pružanjem druge usluge, odnosno nekim drugim uslovom koji je korisnik usluga dužan da ispuni;
 11. za ugostiteljski objekat obezbedi propisane uslove u pogledu uređaja i opreme za odvođenje dima, pare i mirisa i drugih neprijatnih emisija, radi sprečavanja njihovog širenja u okolinu;
 12. za ugostiteljski objekat u kojem se emituje muzika ili izvodi zabavni program, obezbedi propisane uslove u pogledu uređenja i opremanja, radi obezbeđenja zaštite od buke;
 13. za ugostiteljski objekat, koji se nalazi u stambenoj zgradi, obezbedi tehničke i druge propisane uslove, u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u tom ugostiteljskom objektu;
 14. ugostiteljsku delatnost u objektu koji se nalazi u stambenoj zgradi obavlja na propisan način, u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u tom ugostiteljskom objektu;
 15. obavlja delatnost sa pažnjom dobrog privrednika.

Kada ugostitelj posluje u objektu koji je zaštićeno kulturno dobro, podatke iz tačke 1) i 2) može postaviti unutar objekta ili na nekom drugom prikladnom mestu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita kulturnih dobara. Ukoliko ugostitelj posluje sezonski, dužan je da period poslovanja prijavi Registru turizma.

Poslovno ime, firma i drugi naziv, naziv ogranka, prostor van poslovnog sedišta ili odgovarajuća organizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga ne može da sadrži reči koje ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta.

U zavisnosti od toga gde želite da prodajete brzu hranu, odnosno u kom gradu, potrebno je obratiti se i jedinici lokalne samouprave kako biste se informisali o bližim uslovima koje je eventualno potrebno ispuniti, jer jedinica lokalne samouprave može bliže da uredi uslove za uređenje i opremanje ugostiteljskog objekta u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u ugostiteljskom objektu, a koji se odnose na uređenje i opremanje uređajima za odvođenje dima, pare i mirisa, kao i drugih neprijatnih emisija. Takođe, jedinica lokalne samouprave može bliže da uredi uslove za uređenje i opremanje ugostiteljskog objekta u kojima se emituje muzika ili izvodi zabavni program, a kojima se obezbeđuje zaštita od buke, kao i da uredi tehničke i druge uslove u ugostiteljskom objektu, koji se nalazi u stambenoj zgradi, kao i način obavljanja ugostiteljske delatnosti, u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u tom ugostiteljskom objektu. 

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata („Sl. glasnik RS“, br. 48/2012 i 58/2016)

Uz Zakon o turizmu, propis koji se primenjuje na ovu oblast je i gorepomenuti Pravilnik koji reguliše uslove i način obavljanja ugostiteljske delatnosti, način pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanje ugostiteljskih objekata, kao i opšte i posebne minimalne tehničke uslove za uređenje i opremanje svih vrsta ugostiteljskih objekata. Pravilnik ne reguliše sanitarne uslove koje treba da ispunjava ugostiteljski objekat, s obzirom da je ta oblast u nadležnosti Ministarstva zdravlja i sanitarne inspekcije.

Ceo Pravilnik možete pročitati ovde.

Vrste ugostiteljskih objekata

Prema vrsti ugostiteljskih usluga koje se u objektu pružaju, Pravilnik ugostiteljske objekte deli na:

 • ugostiteljske objekte za smeštaj;
 • ugostiteljske objekte za ishranu i piće, a čije su posebne vrste: restoran, kafana, bar, ketering objekat, objekat brze hrane, pokretni objekat i drugi objekti (gostionica, krčma, konoba, mehana, nacionalna kuća, čarda, restoran domaće kuhinje, taverna, kafeterija, picerija, pečenjara, gril, ćevabdžinica, riblji gril, pileći gril, roštiljnica, pivnica, kafe-poslastičarnica, palačinkarnica, kafe, čajdžinica, bife, bistro, birtija, aperitiv bar, kafe bar, koktel bar sendvič bar, noćni bar, disko bar i dr.). Ugostiteljski objekti za pružanje usluga ishrane i pića se ne kategorišu.

Pravilnik svaku od gorenavedenih vrsta ugostiteljskih objekata za ishranu i piće posebno definiše, pa tako i objekat brze hrane. Objekat brze hrane („fast food“) je ugostiteljski objekat u kojem se pripremaju i uslužuju jednostavna topla i hladna jela, pića i napici u originalnoj ambalaži ili u ambalaži za jednokratnu upotrebu, a usluživanje se vrši preko natkrivenog šaltera ili pulta.

Opšti minimalni tehnički uslovi

Opšti minimalni tehnički uslovi utvrđeni ovim Pravilnikom odnose se na sve vrste ugostiteljskih objekata, ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

U ugostiteljskom objektu mora biti obezbeđeno:

 • snabdevanje tekućom higijenski ispravnom vodom za piće (javna vodovodna mreža, lokalni vodni objekti, sopstveni bunar);
 • stalno snabdevanje električnom energijom (javna električna mreža, sopstveni bešumni energetski izvor);
 • odlaganje čvrstih otpadnih materija (kontejneri ili kante sa poklopcima istog kvaliteta, smešteni na posebno određenom prostoru);
 • odvođenje otpadnih voda (javna kanalizaciona mreža, sopstvena kanalizacija, septičke jame).

Sve prostorije i prostori u ugostiteljskom objektu u kojima borave ili se zadržavaju gosti moraju da imaju obezbeđeno grejanje, osim u ugostiteljskim objektima koji posluju samo u letnjem periodu. Temperatura u prostorijama u kojima borave ili se zadržavaju gosti mora da iznosi najmanje 18,5 °C. Takođe, Pravilnik bliže propisuje uslove koji moraju biti ispunjeni u pogledu telefonske mreže, prilaza, osvetljenje i slično.

Posebni minimalni tehnički uslovi za ugostiteljske objekte za ishranu i piće

Posebni minimalni tehnički uslovi za ugostiteljske objekte za ishranu i piće utvrđeni ovim Pravilnikom se odnose na sve vrste ugostiteljskih objekata za ishranu i piće, ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

Svaki od delova ugostiteljskog objekta (kuhinja, magacin, uslužni deo objekta i sl.) mora da ispunjava Pravilnikom propisane uslove, kao na primer, oprema koju je kuhinja u ugostiteljskom objektu potrebno da ima, a koja pak zavisi od vrste ugostiteljskog objekta, npr. da li je reč o piceriji ili poslastičarnici, picerija mora da ima peć za pečenje pica, dok poslastičarnica sasvim izvesno ne mora, a u vezi sa tim su i materijali od kojih je napravljena oprema a koja je bitna iz razloga održavanja, lakog čišćenja, higijene i jednostavne dezinfekcije.

Posebni uslovi za ugostiteljske objekte za ishranu i piće koji usluživanje vrše u originalnoj ambalaži ili u ambalaži za jednokratnu upotrebu preko natkrivenog šaltera ili pulta

Ugostiteljski objekat za ishranu i piće u kome se pripremaju topla i hladna jela, pića i napici, a usluživanje se vrši u originalnoj ambalaži ili u ambalaži za jednokratnu upotrebu preko natkrivenog šaltera ili pulta (objekat brze hrane) mora da ima:

 • termičke uređaje;
 • pribor i uređaje za čišćenje, merenje, obradu i pripremu hrane i jednodelnu sudoperu sa tekućom toplom i hladnom vodom i najmanje jednu radnu površinu uz sudoperu;
 • police za smeštaj pića i opreme i pribora za pripremu hrane;
 • rashladne uređaje za čuvanje hrane, pića i napitaka;
 • prostor i jednodelnu sudoperu sa tekućom toplom i hladnom vodom za čišćenje i pranje opreme i pribora za pripremu hrane;
 • uređaje za odvod dima, pare i mirisa;
 • prostor za držanje pribora i sredstava za higijenu;
 • higijenske posude za otpatke u objektu i pored objekta;
 • prostor za presvlačenje zaposlenog osoblja sa vešalicom za odeću;
 • toalet za zaposleno osoblje sa umivaonikom i tekućom hladnom i toplom vodom.

Propisani broj jednodelnih sudopera iz tački 2) i 5) može da bude zamenjen jednom dvodelnom sudoperom sa tekućom toplom i hladnom vodom.

Ova vrsta ugostiteljskog objekta ne mora imati toalet za zaposleno osoblje sa umivaonikom i tekućom hladnom i toplom vodom iz tačke 10) ukoliko je obezbeđeno korišćenje toaleta udaljenog najviše do 30m od ovog ugostiteljskog objekta, a koji koriste isključivo lica pod sanitarnim nadzorom.  Radne površine iz tačke 2) ovog člana moraju biti od materijala koji se lako čisti i održava.

Ugostiteljski objekat ove vrste, a u kome se pripremaju samo palačinke ili krofne ili se samo cede sokovi od svežeg voća ne mora da ispunjava uslove iz tačke 2), u delu jednodelne sudopere sa tekućom toplom i hladnom vodom.

Skrećemo pažnju na još dve pravne stvari:

Na postojanje još jednog pravilnika, a to je Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata („Sl. glasnik RS“, br. 41/2010 i 48/2012 – dr. pravilnik) koji možete pročitati ovde, a čije su odredbe koje se odnose nа rаzvrstаvаnje ugostiteljskih objekаtа i nа minimаlno tehničke uslove zа uređenje i opremаnje ugostiteljskih objekаtа, prestale da važe danom stupanja na snagu prethodnog gorepomenutog Pravilnika.

Na objekte brze hrane se primenjuje i Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu.

 

Poslednja izmena dana 19. avgusta 2017. u 21:58


Selena Marković

Selena Marković je rođena u Beogradu 1988. godine. Završila je gimnaziju “Hiljadu trista kaplara” u Ljigu i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. U privrednom društvu Ptiček d.o.o. Beograd radi od početka 2015. godine. Angažovana je na izradi svih ugovora u…… Saznaj više »

Žarko Ptiček

Žarko Ptiček je rođen u Beogradu 1977. godine. Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta Union, član je Statutarne komisije RNIDS. Od 2000. do 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio administrator studentske računarske mreže sa zadacima…… Saznaj više »