Delatnost trgovinskih preduzeća odvija se kroz kupovinu i prodaju dobara. Trgovci zarađuju na razlici u ceni po kojoj kupe i prodaju robu, po pravilu u neizmenjenom obliku.

Dešava se da trgovac robu proda i pre nego što je uskladišti u svom magacinu ili prodavnici (prodaja robe u tranzitu), ali je ipak mnogo prisutniji slučaj u kome postoje zalihe robe.

Nabavka, skladištenje zaliha i prodaja robe, kao i druge poslovne promene u vezi sa vrednošću robe beleže se u knjigovodstvu u okviru finansijskog i robnog knjigovodstva.

Knjigovodstvena evidencija robe u finansijskom knjigovodstvu podrazumeva beleženje povećanja i smanjenja ukupne vrednosti robe na kontu robe. Konto je svojevrsna tabela u koju se upisuju sve promene vrednosti ove imovine. Za svu robu  vodi se jedan konto, pa se ova evidencija naziva sintetička. U njoj se ne vrši razdvajanje artikala, niti postoji informacija o količinama robe.

Trgovinska preduzeća pored finanijskog, vode i posebno robno knjigovodstvo. U njemu se vodi analitička evidencija po vrednosti i količini za svaki artikal. Može se reći, radi ilustracije, da je robno knjigovodstvo sistem tabela u koji se unose promene koje se dešavaju na robi.

Svaki artikal vodi se posebno, tako da u svakom trenutku, iz robnog knjigovodstva, knjigovođa može da pruži informaciju koliko je količinski i vrednosno nekog artikla nabavljeno, prodato, ili koliko ga trenutno ima na stanju.

Svaka promena u količini i vrednosti robe evidentira se i u finansijskom i u robnom knjigovodstvu i stanje robe u ove dve evidencije uvek mora biti isto. Razlika je u tome što robno knjigovodstvo pruža mnogo više informacija od finansijskog.

Osnova za beleženje promena je vrednost robe. Ona predstavlja proizvod količine i cene robe. U zavisnosti od toga koju cenu uzmete u obzir prilikom obračuna, javljaju se nabavna i prodajna vrednost robe. Prodajna cena može biti bez PDV i sa PDV.

Roba se u veleprodaji može beležiti po nabavnim cenama, prodajnim cenama bez PDV ili prodajnim cenama sa PDV. U maloprodaji, roba se vodi isključivo po prodajnim cenama sa PDV.

Kako se formira cena robe?

Postupak određivanja cene naziva se kalkulacija. Propisima koji uređuju evidencije u trgovini zahteva se od trgovca da izradi kalkulaciju za svaku robu koju prodaje u trgovinskom objektu.

Prodajna cena robe treba da pokrije sve troškove koje trgovac ima i da mu obezbedi adekvatnu zaradu. Zbog toga je važno pravilno uraditi kalkulaciju prodajne cene.

Na fakturnu vrednost robe iz računa dobavljača dodaju se svi troškovi koji nastaju tokom isporuke robe (troškovi prevoza, utovara i istovara, osiguranje robe u transportu). Ovi troškovi nazivaju se zavisnim troškovima nabavke. Kada se roba nabavlja iz uvoza, zavisni troškovi nabavke su mnogo veći nego kod robe u domaćem prometu, pa ih treba pažljivije obuhvatiti.

Zbir fakturne vrednosti i zavisnih troškova čini nabavnu vrednost robe. Ovaj iznos pokazuje koliko trgovca košta roba koja je predmet dalje prodaje.

Na nabavnu vrednost dodaje se razlika u ceni da bi se dobila prodajna vrednost bez PDV. Trgovci koji su u sistemu PDV, na ovaj iznos dodaju još i PDV da bi dobili prodajnu cenu sa PDV.

Dakle, razlika u ceni je ono što se u praksi često naziva trgovačka marža. Kada čujete da je trgovačka marža 30% možete pomisliti kako je to unosan biznis. Međutim, daleko od toga da trgovac zadržava ovih 30% kao zaradu. Iz trgovačke marže odnosno razlike u ceni pokrivaju se svi troškovi koje trgovac ima, osim troškova nabavke robe. Tek ono što preostane nakon pokrića svih troškova je zarada, odnosno profit trgovca.

Ukoliko trgovac loše formira cenu, može se desiti da ostvarenom razlikom u ceni ne pokrije sve troškove poslovanja (zakup prostora, plate radnika, komunalije itd). Zbog toga je izrada detaljnog biznis plana i prodajne kalkulacije vrlo važna za finansijski rezultat poslovanja.

Poslednja izmena dana 9. septembra 2017. u 22:25


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »