Paušalno oporezovani preduzetnici imaju najmanje obaveza u vezi vođenja evidencije poslovanja, i najviše slobode u pogledu raspolaganja novčanim sredstvima.

Mnogi od vas koji po sili zakona ili slobodnom voljom početkom godine prelaze na vođenje poslovnih knjiga i neki drugi model oporezivanja pitaju se koje su njihove (nove) obaveze, a koje mogućnosti, kako da se prilagode novom modelu poslovanja i na koje privilegije više ne mogu da računaju.

U ovom tekstu skrećemo pažnju na najveće izmene koje vam donosi prelazak sa paušalnog oporezivanja na vođenje poslovnih knjiga.

O obavezama u vezi sa samim “izlaskom iz paušala” pisali smo u tekstu Prelazak sa paušalnog oporezivanja na vođenje knjiga.

Prva obaveza koja je svima poznata jeste vođenje poslovnih knjiga. Verovatno ste do sada angažovali knjigovođu koji će voditi poslovne knjige za vas i koji će vas savetovati u vezi pitanja iz knjigovodstva, finansija i poreza. Njemu ćete dostavljati poslovnu dokumentaciju, na osnovu koje će on voditi evidenciju, između ostalog,  o tome kome i koliko dugujete, ko i koliko duguje vama koliko ste tokom godine oprihodovali i koliki su troškovi vašeg poslovanja. Saradnja sa knjigovođom je stvar vašeg međusobnog dogovora.

Vaše poreske obaveze i način na koji se one obračunavaju i plaćaju će se promeniti.

Kao preduzetniku, stoje vam na raspolaganju dve opcije oporezivanja, a zajedničko im je to da se porez plaća na stvarno ostvareni neto prihod. Razlika se odnosi na vašu odluku da li ćete isplaćivati ličnu zaradu preduzetnika (sebi).

Kao paušalac, plaćali ste porez na isti iznos bez obzira na to kako ste stvarno poslovali. Sada će vaša poreska obaveza za porez na prihode zavisiti od vašeg poslovnog rezultata.

Još jedna novina za vas su različite vrste poreza. Većina paušalaca susreće se samo sa porezom i doprinosima iz rešenja Poreske uprave.

Potrebno je da razumete da poreski sistem Republike Srbije uključuje brojne poreze kojima se u različitim situacijama oporezuju različite veličine (rezultat poslovanja, lična zarada, opšta potrošnja – u slučaju PDV-a, prihodi stranih lica od usluga i autorskih prava itd). Sada ćete verovatno plaćati različite vrste poreza u različitim slučajevima.

Ukoliko se opredelite na isplatu lične zarade, plaćaćete poreze i doprinose na ličnu zaradu iz meseca u mesec, a na kraju godine, po godišnjoj poreskoj prijavi platićete i porez na prihode od samostalne delatnosti.

Ukoliko vaš (lični) ukupni oporezivi prihod u godini pređe propisani iznos (u 2017. godini 2.285.064,00 dinara) bićete dužni da platite godišnji porez na dohodak, koji preduzetnici često nazivaju godišnjim ekstra porezom.

O svemu ovome upoznaće vas na vreme, po potrebi vaš knjigovođa, ali je uvek dobro da i sami vodite računa o svojim poreskim obavezama. I ako vam na početku bude teško da se snađete sa svim novinama, vremenom ćete se uhodati.

Treća velika promena je raspolaganje gotovinom.

Kao preduzetnik paušalac mogli ste, nakon plaćanja poreza i doprinosa po rešenju, slobodno da raspolažete novcem preduzetnika i za poslovne i za privatne potrebe.

Kao preduzetnik koji plaća porez samooporezivanjem (a to su svi preduzetnici koji nisu paušalno oporezovani) možete raspolagati vašom ličnom zaradom nakon plaćanja poreza i doprinosa i neto prihodom nakon plaćanja poreza na neto prihod. Neto prihod (dobit poslovanja) je moguće isplaćivati akontativno, a o ovome svemu će vas upoznati vaš knjigovođa.

Kao “paušalac” vodili ste evidenciju samo o izdatim računima odnosno o svojim prihodima, a sada ćete morati da vodite računa i o poslovnim troškovima za koje morate imati dokument (najčešće račun dobavljača) koji ćete predati knjigovođi na knjiženje. Za nabavke u gotovom novcu za potrebe poslovanja morate takođe pribaviti račun koji glasi na preduzetnika.

Ukoliko planirate da prodajete dobra i usluge fizičkim licima, moguće je da ćete biti dužni da posedujete fiskalnu kasu, odnosno da promet sa tim licima evidentirate preko fiskalne kase.

Samim tim što niste više paušalno oporezovani ne znači da ste ušli u sitem PDV-a. O ovoj zabludi pisali smo u tekstu Da li moram da uđem u PDV ako izgubim pravo na paušalno oporezivanje?

U brojnim promenama biće vam potrebna podrška knjigovođe, zato izaberite nekog sa kim možete ostvariti dobru komunikaciju.

Poslednja izmena dana 5. aprila 2017. u 12:09


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »