Nova najniža osnovica socijalnih doprinosa

Bitni datumi

Najniža mesečna osnovica za plaćanje socijalnih doprinosa u 2015. godini koja važi od 01.11.2015. godine pa do sledeće izmene iznosi 21.552 dinara. Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br….

Finansijska podrška IT sektoru kroz povoljne kredite

Bitni datumi

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o rasporedu i korišćenju kreditnih sredstava za finansiranje privrednih subjekata koji posluju u IT sektoru. Predviđene su dve vrste kredita – start-ap i inovativni krediti. Uslovi finansiranja podrazumevaju kamatnu stopu od 1% na godišnjem…