Da li ste znali da ...?

Ako poljoprivrednici izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obvezniku, obveznik je dužan da obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara i usluga, o čemu izdaje dokument za obračun (priznanica), kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivrednicima u novcu (uplatom na tekući račun ili račun štednje).

Zakon o porezu na dodatu vrednost, član 34