Da li ste znali da ...?

Društvo ograničene odgovornosti (d.o.o.) je dužno da vodi evidenciju o adresi koju svaki od članova (osnivača) odredi kao svoju adresu za prijem pošte od društva, a to može biti i email adresa (evidencija podataka o članovima društva).

Zakon o privrednim društvima, član 144