Da li ste znali da ...?

Gubitak iz poreskog bilansa može se koristiti za smanjenje obaveze poreza na dobit u narednih 5 godina u kojima firma ostvari dobitak.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica, član 32