Da li ste znali da ...?

Izvoz dobara ili usluga koje se ne naplati i uvoz robe ili usluga stranom partneru koji ne bude plaćen u roku od 365 dana smatra se komercijalnim kreditom i podleže obavezi prijavljivanja Narodnoj banci Srbije kao kreditni posao.

Zakon o deviznom poslovanju, član 4