Da li ste znali da ...?

Jedna ista poreska prijava može se izmeniti najviše dva puta, ukoliko poreski obaveznik uoči da je u prethodnoj prijavi načinio grešku.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, član 40.