Da li ste znali da ...?

Obaveznik PDV dužan je da izda avansni račun kada primi avans za robu i usluge koje nije isporučio odnosno pružio do kraja poreskog perioda i da iz primljenog avansa obračuna i plati PDV.

Zakon o porezu na dodatu vrednost, član 16