Da li ste znali da ...?

Obveznici PDV-a koji isplate poljoprivredniku PDV nadoknadu imaju pravo da odbiju iznos PDV nadoknade kao prethodni porez, pod uslovom da su PDV nadoknadu i vrednost primljenih dobara i usluga platili poljoprivredniku.

Zakon o porezu na dodatu vrednost, član 34