Da li ste znali da ...?

Ogranak je organizacioni deo privrednog društva koji nema svojstvo pravnog llica, ali se preko njega može obavljati delatnost, dok predstavništvo, koje takođe nema svojstvo pravnog lica može obavljati samo pripremne radnje u cilju zaključenja određenog pravnog posla za društvo.

Zakon o privrednim društvima, članovi 567 i 574