Da li ste znali da ...?

Račun za prodatu robu izdaje se na dan isporuke robe. Pre isporuke robe možete izdati predračun, ili avansni račun ukoliko ste primili avansnu uplatu.

Zakon o porezu na dodatu vrednost

Da li ste znali da ...?

Porez na dodatu vrednost plaća se na početku realizacije ugovora o finansijskom lizingu, iako u tom trenutku ne dolazi do prenosa prava vlasništva nad predmetom lizinga (vozilom, opremom itd) sa lizing kuće na korisnika lizinga.

Zakon o porezu na dodatu vrednost, član 4.3.2

Da li ste znali da ...?

PDV se plaća na dobra i usluge koja vlasnik privrednog društva koristi za sopstvene potrebe (uzimanje iz imovine privrednog društva).

Zakon o porezu na dodatu vrednost, član 4.4.1

Da li ste znali da ...?

PDV iz računa za gorivo za putnička vozila ne može se koristiti kao odbitni, osim u slučaju taksi, rent-a-car i sličnih delatnosti.

Zakon o porezu na dodatu vrednost, član 29

Da li ste znali da ...?

PDV iskazan u računima za reprezentaciju (usluge ugostiteljskih objekata, nabavka poklona za poslovne partnere) ne može se koristiti kao odbitni.

Zakon o porezu na dodatu vrednost, član 29

Da li ste znali da ...?

Ukoliko poslodavac plaća usluge prevoza i ishrane za svoje zaposlene, PDV iskazan u računu dobavljača za ove usluge ne može koristiti kao odbitni.

Zakon o porezu na dodatu vrednost, član 29

Da li ste znali da ...?

Prilikom ulaska u sistem PDV-a obveznik može da iskoristi PDV koji je platio svojim dobavljačima u periodu pre ulaska u sistem, a koji je sadržan u zatečenim zalihama robe, pod uslovima definisanim članom 32b Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Da li ste znali da ...?

Poresku prijavu poreza na dodatu vrednost dužni su da podnesu i poreski dužnici koji nisu obveznici PDV u roku od deset dana po isteku poreskog perioda u kojem je nastala poreska obaveza.

Zakon o porezu na dodatu vrednost, član 50