Da li ste znali da ...?

PDV se plaća na dobra i usluge koja vlasnik privrednog društva koristi za sopstvene potrebe (uzimanje iz imovine privrednog društva).

Zakon o porezu na dodatu vrednost, član 4.4.1