Da li ste znali da ...?

PIB ne može biti dodeljen pravnom licu čiji osnivač ima poreski dug nastao u vezi sa obavljanjem delatnosti. Poreska uprava ne vrši kontrolu u trenutku registracije u Agenciji za privredne registre, ali ukoliko u kontroli nakon registracije utvrdi da su postojale smetnje za dodelu PIB-a, isti će biti oduzet.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, član 26