Da li ste znali da ...?

Poreska uprava može naplatiti poreski dug privrednog društva i iz imovine vlasnika privrednog društva ukoliko je vlasnik koristio imovinu društva kao da je njegova lična (probijanje pravnog lica).